Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årsøya Fritidspark As
Juridisk navn:  Årsøya Fritidspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73817783
V/Ole Morten Balstad Strandvegen 337 Fax:
7584 Selbustrand 7580 Selbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Selbu
Org.nr: 963928114
Aksjekapital: 1.940.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Selbu AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.26%
Resultat  
  
376.47%
Egenkapital  
  
5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 507.000 491.000 558.000 263.000 72.000
Resultat: 81.000 17.000 23.000 -96.000 -173.000
Egenkapital: 1.542.000 1.460.000 1.443.000 1.420.000 1.516.000
Regnskap for  Årsøya Fritidspark As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 507.000 491.000 558.000 263.000 72.000
Driftskostnader -329.000 -456.000 -514.000 -357.000 -227.000
Driftsresultat 178.000 34.000 44.000 -94.000 -155.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -101.000 -22.000 -24.000 -2.000 -19.000
Finans -97.000 -18.000 -21.000 -1.000 -19.000
Resultat før skatt 81.000 17.000 23.000 -96.000 -173.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 81.000 17.000 23.000 -96.000 -173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.380.000 2.501.000 3.303.000 1.659.000 1.753.000
Sum omløpsmidler 2.791.000 922.000 1.184.000 223.000 169.000
Sum eiendeler 5.171.000 3.423.000 4.487.000 1.882.000 1.922.000
Sum opptjent egenkapital -398.000 -480.000 -497.000 -520.000 -424.000
Sum egenkapital 1.542.000 1.460.000 1.443.000 1.420.000 1.516.000
Sum langsiktig gjeld 3.600.000 800.000 800.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 1.163.000 2.244.000 62.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.171.000 3.423.000 4.487.000 1.882.000 1.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 0 0 0 0
Andre inntekter 447.000 491.000 558.000 263.000 72.000
Driftsinntekter 507.000 491.000 558.000 263.000 72.000
Varekostnad -46.000 -117.000 0 0
Lønninger 0 0 0 19.000
Avskrivning -121.000 -135.000 -118.000 -94.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -275.000 -279.000 -263.000 -164.000
Driftskostnader -329.000 -456.000 -514.000 -357.000 -227.000
Driftsresultat 178.000 34.000 44.000 -94.000 -155.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -101.000 -22.000 -24.000 -2.000 -19.000
Finans -97.000 -18.000 -21.000 -1.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 81.000 17.000 23.000 -96.000 -173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.380.000 2.501.000 3.303.000 1.659.000 1.745.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 2.380.000 2.501.000 3.303.000 1.659.000 1.753.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.380.000 2.501.000 3.303.000 1.659.000 1.753.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 58.000 58.000 7.000 0 0
Andre fordringer 1.524.000 287.000 249.000 2.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.209.000 577.000 927.000 221.000 147.000
Sum omløpsmidler 2.791.000 922.000 1.184.000 223.000 169.000
Sum eiendeler 5.171.000 3.423.000 4.487.000 1.882.000 1.922.000
Sum opptjent egenkapital -398.000 -480.000 -497.000 -520.000 -424.000
Sum egenkapital 1.542.000 1.460.000 1.443.000 1.420.000 1.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 3.600.000 800.000 800.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 5.000 1.157.000 2.238.000 59.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 6.000 6.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 1.163.000 2.244.000 62.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.171.000 3.423.000 4.487.000 1.882.000 1.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.762.000 -241.000 -1.060.000 161.000 163.000
Likviditetsgrad 1 96.2 0.8 0.5 3.6 28.2
Likviditetsgrad 2 96.2 0.8 0.5 3.6 28.2
Soliditet 29.8 42.7 32.2 75.5 78.9
Resultatgrad 35.1 6.9 7.9 -35.7 -215.3
Rentedekningsgrad 1.8 1.5 1.8 -8.2
Gjeldsgrad 2.4 1.3 2.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 1.1 1 -4.9 -8.1
Signatur
20.09.2021
STYRET.
Prokurister
07.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex