Årskogvika Camping Da
Juridisk navn:  Årskogvika Camping Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57864422
Lote Lote Fax: 57864443
6778 Lote 6778 Lote
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 959002436
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/28/1990
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.89%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 588.000 540.000 508.000 500.000 467.000
Resultat: 0 0 0 0 5.000
Egenkapital: 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Regnskap for  Årskogvika Camping Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 588.000 540.000 508.000 500.000 467.000
Driftskostnader -588.000 -540.000 -508.000 -505.000 -468.000
Driftsresultat 0 0 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 6.000 5.000
Resultat før skatt 0 0 0 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 52.000 70.000 89.000 107.000
Sum omløpsmidler 500.000 486.000 447.000 369.000 398.000
Sum eiendeler 534.000 538.000 517.000 458.000 505.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Sum egenkapital 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251.000 255.000 235.000 175.000 222.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 538.000 518.000 458.000 505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 468.000 420.000 388.000 380.000 347.000
Andre inntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftsinntekter 588.000 540.000 508.000 500.000 467.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000
Lønninger -350.000 -319.000 -312.000 -267.000 -264.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -203.000 -178.000 -220.000 -184.000
Driftskostnader -588.000 -540.000 -508.000 -505.000 -468.000
Driftsresultat 0 0 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 6.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 34.000 52.000 70.000 89.000 107.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 34.000 52.000 70.000 89.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 52.000 70.000 89.000 107.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 6.000 27.000 54.000 82.000
Andre fordringer 7.000 0 0 1.000 0
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 470.000 477.000 418.000 312.000 314.000
Sum omløpsmidler 500.000 486.000 447.000 369.000 398.000
Sum eiendeler 534.000 538.000 517.000 458.000 505.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Sum egenkapital 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 13.000 2.000 -2.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 23.000 1.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000 224.000 210.000 176.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 255.000 235.000 175.000 222.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 538.000 518.000 458.000 505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 231.000 212.000 194.000 176.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 1.9 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 2.0 1.9 1.9 2.1 1.8
Soliditet 53.0 52.6 54.6 61.8 5
Resultatgrad 0 0 -1.2 -0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.8
Signatur
25.01.2021
LEIAREN OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex