Ås Farvehandel As
Juridisk navn:  Ås Farvehandel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64940650
Postboks 84 Skoleveien 2 Fax: 64940631
1431 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 917545812
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/12/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.18%
Resultat  
  
-338.96%
Egenkapital  
  
-7.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.231.000 5.981.000 4.943.000 5.441.000 4.830.000
Resultat: -184.000 77.000 -666.000 -1.125.000 -553.000
Egenkapital: -1.515.000 -1.411.000 -1.573.000 -906.000 218.000
Regnskap for  Ås Farvehandel As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.231.000 5.981.000 4.943.000 5.441.000 4.830.000
Driftskostnader -6.381.000 -5.866.000 -5.544.000 -6.536.000 -5.420.000
Driftsresultat -150.000 115.000 -601.000 -1.096.000 -590.000
Finansinntekter 0 0 54.000
Finanskostnader -34.000 -37.000 -65.000 -29.000 -16.000
Finans -34.000 -37.000 -65.000 -29.000 38.000
Resultat før skatt -184.000 77.000 -666.000 -1.125.000 -553.000
Skattekostnad 18.000 0 0 0
Årsresultat -166.000 77.000 -666.000 -1.125.000 -553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 470.000 570.000 463.000 537.000 589.000
Sum omløpsmidler 980.000 1.028.000 621.000 975.000 1.288.000
Sum eiendeler 1.450.000 1.598.000 1.084.000 1.512.000 1.877.000
Sum opptjent egenkapital -2.393.000 -2.227.000 -2.323.000 -1.656.000 -532.000
Sum egenkapital -1.515.000 -1.411.000 -1.573.000 -906.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 2.965.000 3.009.000 2.657.000 2.418.000 1.409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.451.000 1.598.000 1.084.000 1.513.000 1.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.231.000 5.981.000 4.943.000 5.441.000 4.830.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.231.000 5.981.000 4.943.000 5.441.000 4.830.000
Varekostnad -3.682.000 -3.248.000 -2.853.000 -3.235.000 -2.586.000
Lønninger -1.416.000 -1.401.000 -1.470.000 -1.936.000 -1.871.000
Avskrivning -100.000 -75.000 -74.000 -72.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.183.000 -1.142.000 -1.147.000 -1.293.000 -952.000
Driftskostnader -6.381.000 -5.866.000 -5.544.000 -6.536.000 -5.420.000
Driftsresultat -150.000 115.000 -601.000 -1.096.000 -590.000
Finansinntekter 0 0 54.000
Finanskostnader -34.000 -37.000 -65.000 -29.000 -16.000
Finans -34.000 -37.000 -65.000 -29.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -166.000 77.000 -666.000 -1.125.000 -553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 470.000 570.000 463.000 537.000 589.000
Sum varige driftsmidler 470.000 570.000 463.000 537.000 589.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 470.000 570.000 463.000 537.000 589.000
Varebeholdning 611.000 741.000 524.000 800.000 767.000
Kundefordringer 79.000 38.000 33.000 48.000 128.000
Andre fordringer 152.000 112.000 21.000 51.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 58.000 53.000 44.000 76.000 211.000
Sum omløpsmidler 980.000 1.028.000 621.000 975.000 1.288.000
Sum eiendeler 1.450.000 1.598.000 1.084.000 1.512.000 1.877.000
Sum opptjent egenkapital -2.393.000 -2.227.000 -2.323.000 -1.656.000 -532.000
Sum egenkapital -1.515.000 -1.411.000 -1.573.000 -906.000 218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.667.000 1.668.000 1.695.000 1.502.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 250.000
Leverandørgjeld 974.000 1.096.000 654.000 496.000 1.064.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 106.000 116.000 171.000 128.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 139.000 192.000 248.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 2.965.000 3.009.000 2.657.000 2.418.000 1.409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.451.000 1.598.000 1.084.000 1.513.000 1.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.985.000 -1.981.000 -2.036.000 -1.443.000 -121.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0.4
Soliditet -104.5 -88.3 -145.1 -59.9 11.6
Resultatgrad -2.4 1.9 -12.2 -20.1 -12.2
Rentedekningsgrad -4.4 3.1 -9.2 -37.8 -36.9
Gjeldsgrad -2.0 -2.1 -1.7 -2.7 7.6
Total kapitalrentabilitet -10.3 7.2 -55.4 -72.4 -28.6
Signatur
05.07.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex