Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Legekontor As
Juridisk navn:  Åsane Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55189621
Myrdalsvegen 22 Myrdalsvegen 22 Fax: 55393071
5130 Nyborg 5130 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992238836
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.87%
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
18.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.645.000 4.605.000 5.015.000 5.285.000 5.395.000
Resultat: 8.000 7.000 29.000 72.000 0
Egenkapital: 32.000 27.000 22.000 0 -50.000
Regnskap for  Åsane Legekontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.645.000 4.605.000 5.015.000 5.285.000 5.395.000
Driftskostnader -4.626.000 -4.585.000 -4.973.000 -5.200.000 -5.381.000
Driftsresultat 19.000 20.000 42.000 85.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Finans -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Resultat før skatt 8.000 7.000 29.000 72.000 0
Skattekostnad -3.000 -2.000 -7.000 -22.000 -6.000
Årsresultat 5.000 5.000 22.000 50.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 126.000 190.000 275.000 239.000
Sum omløpsmidler 838.000 858.000 652.000 356.000 527.000
Sum eiendeler 926.000 984.000 842.000 631.000 766.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -73.000 -78.000 -100.000 -150.000
Sum egenkapital 32.000 27.000 22.000 0 -50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 893.000 957.000 819.000 631.000 816.000
Sum gjeld og egenkapital 925.000 984.000 841.000 631.000 766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.645.000 4.605.000 5.015.000 5.285.000 5.395.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.645.000 4.605.000 5.015.000 5.285.000 5.395.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.921.000 -1.850.000 -2.245.000 -2.464.000 -2.769.000
Avskrivning -35.000 -62.000 -97.000 -82.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.670.000 -2.673.000 -2.631.000 -2.654.000 -2.557.000
Driftskostnader -4.626.000 -4.585.000 -4.973.000 -5.200.000 -5.381.000
Driftsresultat 19.000 20.000 42.000 85.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Finans -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.000 5.000 22.000 50.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 35.000 37.000 43.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 46.000 108.000 186.000 129.000
Sum varige driftsmidler 11.000 46.000 108.000 186.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 88.000 126.000 190.000 275.000 239.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 35.000 33.000 0 0
Andre fordringer 74.000 69.000 56.000 32.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 764.000 754.000 563.000 325.000 484.000
Sum omløpsmidler 838.000 858.000 652.000 356.000 527.000
Sum eiendeler 926.000 984.000 842.000 631.000 766.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -73.000 -78.000 -100.000 -150.000
Sum egenkapital 32.000 27.000 22.000 0 -50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 86.000 101.000 77.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 83.000 96.000 120.000 145.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 715.000 789.000 623.000 434.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 893.000 957.000 819.000 631.000 816.000
Sum gjeld og egenkapital 925.000 984.000 841.000 631.000 766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 -99.000 -167.000 -275.000 -289.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6
Soliditet 3.5 2.7 2.6 0 -6.5
Resultatgrad 0.4 0.4 0.8 1.6 0.3
Rentedekningsgrad 1.7 1.4 3 6.1 0.9
Gjeldsgrad 27.9 35.4 37.2 -16.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.0 5 13.5 1.8
Signatur
25.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex