Åsen Bygdealmenninger
Juridisk navn:  Åsen Bygdealmenninger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74056326
Postboks 14 Mossingvegen 127 Fax: 74089436
7631 Åsen 7630 Åsen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 956516404
Aksjekapital: 3.281.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Åsen Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
8.32%
Resultat  
  
721.74%
Egenkapital  
  
3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.185.000 1.094.000 2.311.000 1.150.000 1.332.000
Resultat: 143.000 -23.000 531.000 -286.000 93.000
Egenkapital: 3.949.000 3.832.000 3.891.000 3.426.000 3.769.000
Regnskap for  Åsen Bygdealmenninger
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.185.000 1.094.000 2.311.000 1.150.000 1.332.000
Driftskostnader -1.096.000 -1.165.000 -1.826.000 -1.483.000 -1.286.000
Driftsresultat 90.000 -70.000 485.000 -333.000 47.000
Finansinntekter 53.000 47.000 46.000 47.000 46.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 53.000 47.000 46.000 47.000 46.000
Resultat før skatt 143.000 -23.000 531.000 -286.000 93.000
Skattekostnad -14.000 -13.000 -13.000 -12.000 -13.000
Årsresultat 129.000 -35.000 519.000 -298.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 577.000 648.000 737.000 815.000 530.000
Sum omløpsmidler 3.517.000 3.356.000 3.470.000 2.747.000 3.381.000
Sum eiendeler 4.094.000 4.004.000 4.207.000 3.562.000 3.911.000
Sum opptjent egenkapital 3.949.000 3.832.000 3.891.000 3.426.000 3.769.000
Sum egenkapital 3.949.000 3.832.000 3.891.000 3.426.000 3.769.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 145.000 172.000 317.000 136.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 4.094.000 4.004.000 4.208.000 3.562.000 3.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.185.000 1.094.000 2.311.000 1.150.000 1.332.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.185.000 1.094.000 2.311.000 1.150.000 1.332.000
Varekostnad 0 0 0 -61.000
Lønninger -524.000 -548.000 -612.000 -541.000 -558.000
Avskrivning -71.000 -86.000 -109.000 -125.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -510.000 -1.077.000 -827.000 -642.000
Driftskostnader -1.096.000 -1.165.000 -1.826.000 -1.483.000 -1.286.000
Driftsresultat 90.000 -70.000 485.000 -333.000 47.000
Finansinntekter 53.000 47.000 46.000 47.000 46.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 53.000 47.000 46.000 47.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -35.000 519.000 -298.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 248.000 248.000 251.000 251.000 251.000
Maskiner anlegg 329.000 400.000 486.000 564.000 279.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 577.000 648.000 737.000 815.000 530.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 577.000 648.000 737.000 815.000 530.000
Varebeholdning 9.000 29.000 50.000 77.000 68.000
Kundefordringer 51.000 58.000 137.000 141.000 202.000
Andre fordringer 261.000 244.000 230.000 289.000 239.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 3.185.000 3.014.000 3.043.000 2.228.000 2.861.000
Sum omløpsmidler 3.517.000 3.356.000 3.470.000 2.747.000 3.381.000
Sum eiendeler 4.094.000 4.004.000 4.207.000 3.562.000 3.911.000
Sum opptjent egenkapital 3.949.000 3.832.000 3.891.000 3.426.000 3.769.000
Sum egenkapital 3.949.000 3.832.000 3.891.000 3.426.000 3.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 37.000 81.000 27.000 -3.000
Betalbar skatt 14.000 13.000 13.000 12.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 33.000 46.000 40.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 89.000 177.000 57.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 172.000 317.000 136.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 4.094.000 4.004.000 4.208.000 3.562.000 3.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.372.000 3.184.000 3.153.000 2.611.000 3.239.000
Likviditetsgrad 1 24.3 19.5 10.9 20.2 23.8
Likviditetsgrad 2 24.2 19.3 10.8 19.6 23.3
Soliditet 96.5 95.7 92.5 96.2 96.4
Resultatgrad 7.6 -6.4 2 3.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.5 -0.6 12.6 2.4
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex