Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åshild Samdrift Da
Juridisk navn:  Åshild Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90063799
c/o Jørgen Langeland Nordfjordvegen 4425 c/o Jørgen Langeland Nordfjordvegen 4425 Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 986350292
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/15/2003
Foretakstype: DA
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Accountor As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 5.118.000
Resultat: 17.000
Egenkapital: 2.528.000
Regnskap for  Åshild Samdrift Da
Resultat 2020
Driftsinntekter 5.118.000
Driftskostnader -5.105.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader
Finans 5.000
Resultat før skatt 17.000
Skattekostnad
Årsresultat 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.076.000
Sum omløpsmidler 1.922.000
Sum eiendeler 2.998.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 2.528.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 470.000
Sum gjeld og egenkapital 2.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.186.000
Andre inntekter 932.000
Driftsinntekter 5.118.000
Varekostnad -2.127.000
Lønninger -644.000
Avskrivning -269.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.065.000
Driftskostnader -5.105.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader
Finans 5.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 178.000
Maskiner anlegg 870.000
Driftsløsøre 15.000
Sum varige driftsmidler 1.063.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000
Sum anleggsmidler 1.076.000
Varebeholdning 1.176.000
Kundefordringer 300.000
Andre fordringer 115.000
Sum investeringer
Kasse, bank 332.000
Sum omløpsmidler 1.922.000
Sum eiendeler 2.998.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 2.528.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 264.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 206.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000
Sum gjeld og egenkapital 2.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.452.000
Likviditetsgrad 1 4.1
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 84.3
Resultatgrad 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.6
Signatur
17.01.2022
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex