Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ægir As
Juridisk navn:  Ægir As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95974570
Stubbvegen 5 Stubbvegen 5 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 988474754
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekstern Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.03%
Resultat  
  
-86.64%
Egenkapital  
  
89.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.783.000 3.237.000 3.080.000 3.076.000 4.694.000
Resultat: 85.000 636.000 -182.000 -1.232.000 472.000
Egenkapital: 140.000 74.000 -422.000 -280.000 686.000
Regnskap for  Ægir As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.783.000 3.237.000 3.080.000 3.076.000 4.694.000
Driftskostnader -2.513.000 -2.416.000 -2.982.000 -4.149.000 -4.175.000
Driftsresultat 270.000 821.000 98.000 -1.072.000 520.000
Finansinntekter 4.000 -6.000 5.000 0 5.000
Finanskostnader -189.000 -179.000 -285.000 -161.000 -53.000
Finans -185.000 -185.000 -280.000 -161.000 -48.000
Resultat før skatt 85.000 636.000 -182.000 -1.232.000 472.000
Skattekostnad -19.000 -140.000 40.000 267.000 -114.000
Årsresultat 66.000 496.000 -142.000 -966.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.446.000 2.360.000 2.790.000 2.768.000 936.000
Sum omløpsmidler 1.057.000 502.000 332.000 607.000 813.000
Sum eiendeler 3.503.000 2.862.000 3.122.000 3.375.000 1.749.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -26.000 -522.000 -380.000 586.000
Sum egenkapital 140.000 74.000 -422.000 -280.000 686.000
Sum langsiktig gjeld 1.977.000 2.165.000 2.688.000 2.646.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 1.385.000 622.000 856.000 1.009.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 2.861.000 3.122.000 3.375.000 1.749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.115.000 2.488.000 2.307.000 2.573.000 4.330.000
Andre inntekter 668.000 750.000 773.000 503.000 364.000
Driftsinntekter 2.783.000 3.237.000 3.080.000 3.076.000 4.694.000
Varekostnad -311.000 -459.000 -120.000 -174.000 -996.000
Lønninger -1.044.000 -674.000 -1.723.000 -2.271.000 -1.961.000
Avskrivning -271.000 -291.000 -287.000 -258.000 -234.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -887.000 -992.000 -852.000 -1.446.000 -984.000
Driftskostnader -2.513.000 -2.416.000 -2.982.000 -4.149.000 -4.175.000
Driftsresultat 270.000 821.000 98.000 -1.072.000 520.000
Finansinntekter 4.000 -6.000 5.000 0 5.000
Finanskostnader -189.000 -179.000 -285.000 -161.000 -53.000
Finans -185.000 -185.000 -280.000 -161.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000
Årsresultat 66.000 496.000 -142.000 -966.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 125.000 265.000 225.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 16.000 22.000 28.000 34.000 108.000
Driftsløsøre 602.000 400.000 580.000 493.000 665.000
Sum varige driftsmidler 2.334.000 2.229.000 2.506.000 2.517.000 903.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 19.000 26.000 34.000
Sum anleggsmidler 2.446.000 2.360.000 2.790.000 2.768.000 936.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 226.000 401.000 246.000 281.000 74.000
Andre fordringer 774.000 55.000 5.000 171.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 57.000 46.000 81.000 156.000 648.000
Sum omløpsmidler 1.057.000 502.000 332.000 607.000 813.000
Sum eiendeler 3.503.000 2.862.000 3.122.000 3.375.000 1.749.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -26.000 -522.000 -380.000 586.000
Sum egenkapital 140.000 74.000 -422.000 -280.000 686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 42.000
Gjeld til kredittinstitutt 78.000 187.000 508.000 338.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.977.000 2.165.000 2.688.000 2.646.000 258.000
Leverandørgjeld 1.040.000 42.000 49.000 285.000 140.000
Betalbar skatt 0 0 106.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 137.000 125.000 124.000 266.000
Utbytte 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 90.000 255.000 173.000 261.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 1.385.000 622.000 856.000 1.009.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 2.861.000 3.122.000 3.375.000 1.749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -328.000 -120.000 -524.000 -402.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.4 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.4 0.6 1
Soliditet 4.0 2.6 -13.5 -8.3 39.2
Resultatgrad 9.7 25.4 3.2 -34.9 11.1
Rentedekningsgrad 1.4 4.6 0.3 -6.7 9.8
Gjeldsgrad 24.0 37.7 -8.4 -13.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.8 28.5 3.3 -31.8 3
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG
Prokurister
30.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex