Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ø Årdal Kvinne & Familielag
Juridisk navn:  Ø Årdal Kvinne & Familielag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57663498
Farnesvegen 48C Farnesvegen 48C Fax:
6884 Øvre Årdal 6884 Øvre Årdal
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 985406138
Aksjekapital: 67.000 NOK
Etableringsdato: 11/14/1955
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
23.53%
Resultat  
  
-850%
Egenkapital  
  
-21.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 21.000 17.000 29.000
Resultat: -15.000 2.000 0
Egenkapital: 54.000 69.000 67.000
Regnskap for  Ø Årdal Kvinne & Familielag
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 21.000 17.000 29.000
Driftskostnader -36.000 -15.000 -28.000
Driftsresultat -15.000 2.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -15.000 2.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat -15.000 2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 54.000 69.000 67.000
Sum eiendeler 54.000 69.000 67.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 2.000 67.000
Sum egenkapital 54.000 69.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 54.000 69.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 0
Andre inntekter 14.000 17.000 28.000
Driftsinntekter 21.000 17.000 29.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -36.000 -15.000 -28.000
Driftskostnader -36.000 -15.000 -28.000
Driftsresultat -15.000 2.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -15.000 2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 54.000 69.000 67.000
Sum omløpsmidler 54.000 69.000 67.000
Sum eiendeler 54.000 69.000 67.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 2.000 67.000
Sum egenkapital 54.000 69.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 54.000 69.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 69.000 67.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 100.0 100.0 1
Resultatgrad -71.4 11.8 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -27.8 2.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex