Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ø.S. Eiendom As
Juridisk navn:  Ø.S. Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22646432
Midtveien 15 Midtveien 15 Fax: 22646396
0583 Oslo 583 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 885077102
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.65%
Resultat  
  
-18.97%
Egenkapital  
  
-27.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 645.000 747.000 701.000 630.000 573.000
Resultat: 1.209.000 1.492.000 8.151.000 2.031.000 1.603.000
Egenkapital: 6.120.000 8.465.000 9.092.000 3.070.000 3.927.000
Regnskap for  Ø.S. Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 645.000 747.000 701.000 630.000 573.000
Driftskostnader -147.000 -215.000 -115.000 -94.000 -100.000
Driftsresultat 498.000 532.000 586.000 536.000 473.000
Finansinntekter 711.000 960.000 7.566.000 1.505.000 1.204.000
Finanskostnader -1.000 0 -10.000 -74.000
Finans 711.000 959.000 7.566.000 1.495.000 1.130.000
Resultat før skatt 1.209.000 1.492.000 8.151.000 2.031.000 1.603.000
Skattekostnad -105.000 -119.000 -129.000 -112.000 -80.000
Årsresultat 1.105.000 1.373.000 8.022.000 1.919.000 1.523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.711.000 5.997.000 5.997.000 6.011.000 5.711.000
Sum omløpsmidler 2.922.000 2.982.000 11.061.000 4.170.000 2.592.000
Sum eiendeler 8.633.000 8.979.000 17.058.000 10.181.000 8.303.000
Sum opptjent egenkapital 6.020.000 8.365.000 8.992.000 2.970.000 3.827.000
Sum egenkapital 6.120.000 8.465.000 9.092.000 3.070.000 3.927.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.359.000
Sum kortsiktig gjeld 2.513.000 514.000 7.966.000 7.111.000 3.017.000
Sum gjeld og egenkapital 8.633.000 8.979.000 17.058.000 10.181.000 8.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 645.000 747.000 701.000 630.000 573.000
Driftsinntekter 645.000 747.000 701.000 630.000 573.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -215.000 -115.000 -94.000 -100.000
Driftskostnader -147.000 -215.000 -115.000 -94.000 -100.000
Driftsresultat 498.000 532.000 586.000 536.000 473.000
Finansinntekter 711.000 960.000 7.566.000 1.505.000 1.204.000
Finanskostnader -1.000 0 -10.000 -74.000
Finans 711.000 959.000 7.566.000 1.495.000 1.130.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.450.000 -2.000.000 -2.500.000 -1.600.000
Årsresultat 1.105.000 1.373.000 8.022.000 1.919.000 1.523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.601.000 5.601.000 5.601.000 5.601.000 5.601.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.601.000 5.601.000 5.601.000 5.601.000 5.601.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 396.000 396.000 410.000 110.000
Sum anleggsmidler 5.711.000 5.997.000 5.997.000 6.011.000 5.711.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 37.000 9.000
Andre fordringer 5.450.000 0 93.000
Sum investeringer 1.475.000 1.175.000 0 0 1.706.000
Kasse, bank 1.447.000 1.807.000 5.611.000 4.133.000 784.000
Sum omløpsmidler 2.922.000 2.982.000 11.061.000 4.170.000 2.592.000
Sum eiendeler 8.633.000 8.979.000 17.058.000 10.181.000 8.303.000
Sum opptjent egenkapital 6.020.000 8.365.000 8.992.000 2.970.000 3.827.000
Sum egenkapital 6.120.000 8.465.000 9.092.000 3.070.000 3.927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 47.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.359.000
Leverandørgjeld 21.000 0 0
Betalbar skatt 105.000 119.000 129.000 112.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -3.450.000 -2.000.000 -2.500.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.361.000 395.000 5.816.000 4.499.000 1.336.000
Sum kortsiktig gjeld 2.513.000 514.000 7.966.000 7.111.000 3.017.000
Sum gjeld og egenkapital 8.633.000 8.979.000 17.058.000 10.181.000 8.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 409.000 2.468.000 3.095.000 -2.941.000 -425.000
Likviditetsgrad 1 1.2 5.8 1.4 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 5.8 1.4 0.6 0.9
Soliditet 70.9 94.3 53.3 30.2 47.3
Resultatgrad 77.2 71.2 83.6 85.1 82.5
Rentedekningsgrad 532.0 53.6 6.4
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.9 2.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 14.0 16.6 47.8 2 20.2
Signatur
16.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex