Øisteins Gate 12 As
Juridisk navn:  Øisteins Gate 12 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1099 Øisteins gate 12 Fax:
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 925627399
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
354%
Resultat  
  
179.07%
Egenkapital  
  
149.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 454.000 100.000
Resultat: 120.000 43.000
Egenkapital: 157.000 63.000
Regnskap for  Øisteins Gate 12 As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 454.000 100.000
Driftskostnader -222.000 -28.000
Driftsresultat 232.000 72.000
Finansinntekter
Finanskostnader -113.000 -29.000
Finans -113.000 -29.000
Resultat før skatt 120.000 43.000
Skattekostnad -10.000 -9.000
Årsresultat 93.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.786.000 4.499.000
Sum omløpsmidler 108.000 182.000
Sum eiendeler 4.894.000 4.681.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 33.000
Sum egenkapital 157.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 4.595.000 4.234.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 4.894.000 4.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 454.000 100.000
Driftsinntekter 454.000 100.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning -118.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -104.000 -28.000
Driftskostnader -222.000 -28.000
Driftsresultat 232.000 72.000
Finansinntekter
Finanskostnader -113.000 -29.000
Finans -113.000 -29.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 93.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 4.770.000 4.499.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 16.000
Sum varige driftsmidler 4.786.000 4.499.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 4.786.000 4.499.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 5.000 74.000
Sum investeringer
Kasse, bank 103.000 108.000
Sum omløpsmidler 108.000 182.000
Sum eiendeler 4.894.000 4.681.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 33.000
Sum egenkapital 157.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 4.595.000 4.234.000
Leverandørgjeld 7.000 280.000
Betalbar skatt 16.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 106.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 4.894.000 4.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -202.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5
Soliditet 3.2 1.3
Resultatgrad 51.1 72.0
Rentedekningsgrad 2.1 2.5
Gjeldsgrad 30.2 73.3
Total kapitalrentabilitet 4.7 1.5
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex