Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øko Regnskap As
Juridisk navn:  Øko Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51531505
Øvre Stokkavei 46 Øvre Stokkavei 46 Fax: 51531052
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996379426
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Aven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.82%
Resultat  
  
32.1%
Egenkapital  
  
61.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.543.000 6.242.000 5.961.000 5.557.000 5.461.000
Resultat: 1.391.000 1.053.000 1.073.000 855.000 943.000
Egenkapital: 2.842.000 1.757.000 934.000 1.205.000 1.762.000
Regnskap for  Øko Regnskap As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.543.000 6.242.000 5.961.000 5.557.000 5.461.000
Driftskostnader -5.153.000 -5.190.000 -4.889.000 -4.703.000 -4.511.000
Driftsresultat 1.391.000 1.052.000 1.073.000 854.000 950.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000 -8.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 0 -7.000
Resultat før skatt 1.391.000 1.053.000 1.073.000 855.000 943.000
Skattekostnad -306.000 -230.000 -244.000 -211.000 -235.000
Årsresultat 1.085.000 823.000 829.000 644.000 708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 26.000 0 0 397.000
Sum omløpsmidler 4.467.000 3.408.000 3.483.000 2.906.000 2.941.000
Sum eiendeler 4.481.000 3.434.000 3.483.000 2.906.000 3.338.000
Sum opptjent egenkapital 2.742.000 1.657.000 834.000 1.105.000 1.662.000
Sum egenkapital 2.842.000 1.757.000 934.000 1.205.000 1.762.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 1.677.000 2.549.000 1.701.000 1.551.000
Sum gjeld og egenkapital 4.482.000 3.434.000 3.483.000 2.906.000 3.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.516.000 6.242.000 5.933.000 5.524.000 5.414.000
Andre inntekter 27.000 0 28.000 33.000 47.000
Driftsinntekter 6.543.000 6.242.000 5.961.000 5.557.000 5.461.000
Varekostnad -56.000 -39.000 -43.000 0 0
Lønninger -4.133.000 -4.323.000 -4.061.000 -3.608.000 -3.557.000
Avskrivning -12.000 -9.000 0 -42.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -952.000 -819.000 -785.000 -1.053.000 -897.000
Driftskostnader -5.153.000 -5.190.000 -4.889.000 -4.703.000 -4.511.000
Driftsresultat 1.391.000 1.052.000 1.073.000 854.000 950.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000 -8.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.100.000 -1.200.000 -400.000
Årsresultat 1.085.000 823.000 829.000 644.000 708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 26.000 0 0 397.000
Sum varige driftsmidler 14.000 26.000 0 0 397.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 26.000 0 0 397.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 792.000 868.000 1.115.000 860.000 1.259.000
Andre fordringer 53.000 34.000 18.000 0 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.621.000 2.506.000 2.350.000 2.046.000 1.663.000
Sum omløpsmidler 4.467.000 3.408.000 3.483.000 2.906.000 2.941.000
Sum eiendeler 4.481.000 3.434.000 3.483.000 2.906.000 3.338.000
Sum opptjent egenkapital 2.742.000 1.657.000 834.000 1.105.000 1.662.000
Sum egenkapital 2.842.000 1.757.000 934.000 1.205.000 1.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Leverandørgjeld 7.000 50.000 74.000 70.000 151.000
Betalbar skatt 306.000 230.000 244.000 236.000 214.000
Skyldig offentlige avgifter 532.000 504.000 667.000 598.000 460.000
Utbytte 0 -1.100.000 -1.200.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 795.000 893.000 1.565.000 797.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 1.677.000 2.549.000 1.701.000 1.551.000
Sum gjeld og egenkapital 4.482.000 3.434.000 3.483.000 2.906.000 3.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.827.000 1.731.000 934.000 1.205.000 1.390.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 1.4 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2 1.4 1.7 1.9
Soliditet 63.4 51.2 26.8 41.5 52.8
Resultatgrad 21.3 16.9 1 15.4 17.4
Rentedekningsgrad 1.391.0 536.5 8 118.8
Gjeldsgrad 0.6 1 2.7 1.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 31.0 30.7 30.8 29.4 28.5
Signatur
14.01.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex