Ørsta Smykker Og Klokker As
Juridisk navn:  Ørsta Smykker Og Klokker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432256
Vikeøyrane 6 Vikeøyrane 6 Fax:
6150 Ørsta 6150 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 913705904
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/12/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.85%
Resultat  
  
-44%
Egenkapital  
  
16.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.084.000 3.971.000 4.104.000 3.999.000 4.323.000
Resultat: 196.000 350.000 167.000 31.000 107.000
Egenkapital: 1.058.000 905.000 632.000 501.000 477.000
Regnskap for  Ørsta Smykker Og Klokker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.084.000 3.971.000 4.104.000 3.999.000 4.323.000
Driftskostnader -3.872.000 -3.594.000 -3.897.000 -3.909.000 -4.160.000
Driftsresultat 212.000 376.000 207.000 90.000 164.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -26.000 -40.000 -59.000 -57.000
Finans -16.000 -26.000 -40.000 -59.000 -57.000
Resultat før skatt 196.000 350.000 167.000 31.000 107.000
Skattekostnad -43.000 -77.000 -37.000 -7.000 -26.000
Årsresultat 153.000 273.000 131.000 24.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 57.000 90.000 137.000 200.000
Sum omløpsmidler 2.414.000 2.247.000 1.875.000 1.846.000 2.198.000
Sum eiendeler 2.438.000 2.304.000 1.965.000 1.983.000 2.398.000
Sum opptjent egenkapital 958.000 805.000 532.000 401.000 377.000
Sum egenkapital 1.058.000 905.000 632.000 501.000 477.000
Sum langsiktig gjeld 480.000 550.000 600.000 795.000 1.056.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 849.000 734.000 687.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 2.437.000 2.304.000 1.966.000 1.983.000 2.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.084.000 3.930.000 4.104.000 3.999.000 4.323.000
Andre inntekter 41.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.084.000 3.971.000 4.104.000 3.999.000 4.323.000
Varekostnad -1.987.000 -1.874.000 -2.033.000 -2.013.000 -2.196.000
Lønninger -993.000 -881.000 -960.000 -974.000 -1.020.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -49.000 -68.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -860.000 -807.000 -855.000 -854.000 -882.000
Driftskostnader -3.872.000 -3.594.000 -3.897.000 -3.909.000 -4.160.000
Driftsresultat 212.000 376.000 207.000 90.000 164.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -26.000 -40.000 -59.000 -57.000
Finans -16.000 -26.000 -40.000 -59.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 153.000 273.000 131.000 24.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 7.000 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 51.000 83.000 132.000 200.000
Sum varige driftsmidler 19.000 51.000 83.000 132.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 57.000 90.000 137.000 200.000
Varebeholdning 1.685.000 1.657.000 1.795.000 1.762.000 1.915.000
Kundefordringer 9.000 12.000 1.000 1.000 9.000
Andre fordringer 7.000 9.000 17.000 133.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 712.000 569.000 63.000 0 172.000
Sum omløpsmidler 2.414.000 2.247.000 1.875.000 1.846.000 2.198.000
Sum eiendeler 2.438.000 2.304.000 1.965.000 1.983.000 2.398.000
Sum opptjent egenkapital 958.000 805.000 532.000 401.000 377.000
Sum egenkapital 1.058.000 905.000 632.000 501.000 477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 480.000 550.000 600.000 795.000 1.056.000
Leverandørgjeld 534.000 421.000 343.000 390.000 485.000
Betalbar skatt 42.000 76.000 39.000 13.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 250.000 252.000 195.000 246.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 102.000 100.000 89.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 849.000 734.000 687.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 2.437.000 2.304.000 1.966.000 1.983.000 2.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.515.000 1.398.000 1.141.000 1.159.000 1.333.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 2.6 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.1 0.1 0.3
Soliditet 43.4 39.3 32.1 25.3 19.9
Resultatgrad 5.2 9.5 5 2.3 3.8
Rentedekningsgrad 13.3 14.5 5.2 1.5 2.9
Gjeldsgrad 1.3 1.5 2.1 3 4
Total kapitalrentabilitet 8.7 16.3 10.5 4.5 6.8
Signatur
03.06.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.06.2014
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex