Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østby Sameieskog Ans
Juridisk navn:  Østby Sameieskog Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91546390
Kirkevegen 11 Kirkevegen 11 Fax:
2423 Østby 2423 Østby
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 969147645
Aksjekapital: 14 NOK
Etableringsdato: 8/23/1947
Foretakstype: ANS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Vekstra Engerdal Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
25.88%
Resultat  
  
-34.83%
Egenkapital  
  
-10.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.177.000 935.000 1.598.000 848.000 1.257.000
Resultat: 524.000 804.000 1.014.000 622.000 822.000
Egenkapital: 2.552.000 2.838.000 2.693.000 2.219.000 2.406.000
Regnskap for  Østby Sameieskog Ans
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.177.000 935.000 1.598.000 848.000 1.257.000
Driftskostnader -668.000 -171.000 -629.000 -250.000 -539.000
Driftsresultat 508.000 763.000 969.000 598.000 719.000
Finansinntekter 16.000 40.000 45.000 25.000 103.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 16.000 40.000 45.000 25.000 103.000
Resultat før skatt 524.000 804.000 1.014.000 622.000 822.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 524.000 804.000 1.014.000 622.000 822.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.013.000 2.013.000 1.880.000 1.883.000 1.894.000
Sum omløpsmidler 792.000 901.000 1.006.000 371.000 587.000
Sum eiendeler 2.805.000 2.914.000 2.886.000 2.254.000 2.481.000
Sum opptjent egenkapital 2.539.000 2.825.000 2.679.000 2.205.000 2.392.000
Sum egenkapital 2.552.000 2.838.000 2.693.000 2.219.000 2.406.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 76.000 194.000 35.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 2.806.000 2.915.000 2.887.000 2.254.000 2.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000 902.000 1.574.000 822.000 1.085.000
Andre inntekter 816.000 34.000 24.000 26.000 172.000
Driftsinntekter 1.177.000 935.000 1.598.000 848.000 1.257.000
Varekostnad -422.000 0 -260.000 -65.000 -284.000
Lønninger -63.000 -47.000 -89.000 -47.000 -65.000
Avskrivning -12.000 -3.000 -10.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -183.000 -112.000 -277.000 -128.000 -177.000
Driftskostnader -668.000 -171.000 -629.000 -250.000 -539.000
Driftsresultat 508.000 763.000 969.000 598.000 719.000
Finansinntekter 16.000 40.000 45.000 25.000 103.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 16.000 40.000 45.000 25.000 103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 524.000 804.000 1.014.000 622.000 822.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.570.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000
Maskiner anlegg 200.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 15.000 26.000
Sum varige driftsmidler 1.770.000 1.770.000 1.782.000 1.785.000 1.795.000
Sum finansielle anleggsmidler 243.000 243.000 98.000 98.000 98.000
Sum anleggsmidler 2.013.000 2.013.000 1.880.000 1.883.000 1.894.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 6.000 7.000 6.000 36.000
Andre fordringer 30.000 110.000 4.000 4.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 707.000 785.000 996.000 361.000 535.000
Sum omløpsmidler 792.000 901.000 1.006.000 371.000 587.000
Sum eiendeler 2.805.000 2.914.000 2.886.000 2.254.000 2.481.000
Sum opptjent egenkapital 2.539.000 2.825.000 2.679.000 2.205.000 2.392.000
Sum egenkapital 2.552.000 2.838.000 2.693.000 2.219.000 2.406.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 230.000 27.000 9.000 11.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 40.000 179.000 19.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 9.000 6.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 76.000 194.000 35.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 2.806.000 2.915.000 2.887.000 2.254.000 2.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 539.000 825.000 812.000 336.000 513.000
Likviditetsgrad 1 3.1 11.9 5.2 10.6 7.9
Likviditetsgrad 2 3.1 11.9 5.2 10.6 7.9
Soliditet 91.0 97.4 93.3 98.4 9
Resultatgrad 43.2 81.6 60.6 70.5 57.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 18.7 27.6 35.1 27.6 33.1
Signatur
23.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex