Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østerhus Elektro As
Juridisk navn:  Østerhus Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37045080
Bjønneveien 7 Bjønneveien 7 Fax: 37043199
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 984280505
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 2/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Haglund Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.83%
Resultat  
  
521.95%
Egenkapital  
  
-13.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.768.000 25.655.000 24.150.000 24.368.000 22.439.000
Resultat: 3.060.000 492.000 828.000 1.252.000 1.007.000
Egenkapital: 4.003.000 4.615.000 4.234.000 3.590.000 3.431.000
Regnskap for  Østerhus Elektro As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.768.000 25.655.000 24.150.000 24.368.000 22.439.000
Driftskostnader -28.696.000 -25.165.000 -23.326.000 -23.120.000 -21.443.000
Driftsresultat 3.072.000 490.000 823.000 1.249.000 996.000
Finansinntekter 5.000 10.000 15.000 9.000 16.000
Finanskostnader -17.000 -9.000 -10.000 -6.000 -5.000
Finans -12.000 1.000 5.000 3.000 11.000
Resultat før skatt 3.060.000 492.000 828.000 1.252.000 1.007.000
Skattekostnad -673.000 -111.000 -183.000 -293.000 -250.000
Årsresultat 2.387.000 381.000 645.000 959.000 757.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 707.000 959.000 907.000 1.044.000 724.000
Sum omløpsmidler 14.128.000 8.987.000 8.905.000 8.806.000 8.163.000
Sum eiendeler 14.835.000 9.946.000 9.812.000 9.850.000 8.887.000
Sum opptjent egenkapital 3.903.000 4.515.000 4.134.000 3.490.000 3.331.000
Sum egenkapital 4.003.000 4.615.000 4.234.000 3.590.000 3.431.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.543.000 5.331.000 5.577.000 6.261.000 5.456.000
Sum gjeld og egenkapital 14.836.000 9.946.000 9.811.000 9.851.000 8.887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.738.000 25.609.000 24.150.000 24.238.000 22.389.000
Andre inntekter 30.000 46.000 0 130.000 50.000
Driftsinntekter 31.768.000 25.655.000 24.150.000 24.368.000 22.439.000
Varekostnad -13.647.000 -10.829.000 -9.331.000 -9.395.000 -9.393.000
Lønninger -11.272.000 -10.548.000 -10.362.000 -10.293.000 -8.672.000
Avskrivning -230.000 -191.000 -193.000 -132.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.547.000 -3.597.000 -3.440.000 -3.300.000 -3.167.000
Driftskostnader -28.696.000 -25.165.000 -23.326.000 -23.120.000 -21.443.000
Driftsresultat 3.072.000 490.000 823.000 1.249.000 996.000
Finansinntekter 5.000 10.000 15.000 9.000 16.000
Finanskostnader -17.000 -9.000 -10.000 -6.000 -5.000
Finans -12.000 1.000 5.000 3.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -800.000 -600.000
Årsresultat 2.387.000 381.000 645.000 959.000 757.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 56.000 68.000 56.000 104.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 529.000 639.000 535.000 636.000 211.000
Sum varige driftsmidler 529.000 639.000 535.000 636.000 211.000
Sum finansielle anleggsmidler 133.000 264.000 304.000 352.000 409.000
Sum anleggsmidler 707.000 959.000 907.000 1.044.000 724.000
Varebeholdning 3.473.000 2.505.000 2.607.000 2.273.000 2.054.000
Kundefordringer 4.573.000 2.905.000 3.488.000 2.764.000 3.009.000
Andre fordringer 1.578.000 1.153.000 990.000 960.000 802.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.503.000 2.424.000 1.820.000 2.809.000 2.297.000
Sum omløpsmidler 14.128.000 8.987.000 8.905.000 8.806.000 8.163.000
Sum eiendeler 14.835.000 9.946.000 9.812.000 9.850.000 8.887.000
Sum opptjent egenkapital 3.903.000 4.515.000 4.134.000 3.490.000 3.331.000
Sum egenkapital 4.003.000 4.615.000 4.234.000 3.590.000 3.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 252.000 452.000 852.000 1.652.000 1.152.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.740.000 1.376.000 1.175.000 1.057.000 1.462.000
Betalbar skatt 662.000 99.000 195.000 245.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 1.839.000 1.453.000 1.492.000 1.746.000 1.640.000
Utbytte -3.000.000 0 -800.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.050.000 1.951.000 1.864.000 1.561.000 973.000
Sum kortsiktig gjeld 10.543.000 5.331.000 5.577.000 6.261.000 5.456.000
Sum gjeld og egenkapital 14.836.000 9.946.000 9.811.000 9.851.000 8.887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.585.000 3.656.000 3.328.000 2.545.000 2.707.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.6 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.1 1 1.1
Soliditet 27.0 46.4 43.2 36.4 38.6
Resultatgrad 9.7 1.9 3.4 5.1 4.4
Rentedekningsgrad 180.7 54.4 82.3 208.2 199.2
Gjeldsgrad 2.7 1.2 1.3 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 20.7 5.0 8.5 12.8 11.4
Signatur
16.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex