Østfold Bildemontering AS
Juridisk navn:  Østfold Bildemontering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69127222
Postboks 86 Bjørnstadmyra 5 Fax: 69127229
1713 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 984290756
Aksjekapital: 242.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 8/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.5%
Resultat  
  
84.88%
Egenkapital  
  
30.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 53.050.000 51.258.000 47.629.000 46.441.000 40.215.000
Resultat: 5.968.000 3.228.000 2.495.000 2.585.000 2.065.000
Egenkapital: 2.719.000 2.077.000 2.603.000 2.561.000 2.631.000
Regnskap for  Østfold Bildemontering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 53.050.000 51.258.000 47.629.000 46.441.000 40.215.000
Driftskostnader -47.069.000 -47.996.000 -45.061.000 -43.789.000 -38.104.000
Driftsresultat 5.981.000 3.262.000 2.568.000 2.652.000 2.113.000
Finansinntekter 24.000 40.000 19.000 22.000 14.000
Finanskostnader -37.000 -73.000 -92.000 -89.000 -63.000
Finans -13.000 -33.000 -73.000 -67.000 -49.000
Resultat før skatt 5.968.000 3.228.000 2.495.000 2.585.000 2.065.000
Skattekostnad -1.326.000 -753.000 -603.000 -655.000 -569.000
Årsresultat 4.642.000 2.474.000 1.892.000 1.930.000 1.496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.290.000 1.346.000 1.371.000 1.120.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 11.585.000 11.419.000 12.888.000 12.479.000 9.392.000
Sum eiendeler 12.875.000 12.765.000 14.259.000 13.599.000 10.601.000
Sum opptjent egenkapital 2.477.000 1.835.000 2.361.000 2.319.000 2.389.000
Sum egenkapital 2.719.000 2.077.000 2.603.000 2.561.000 2.631.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.156.000 10.688.000 11.656.000 11.038.000 7.970.000
Sum gjeld og egenkapital 12.875.000 12.765.000 14.259.000 13.599.000 10.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.050.000 51.258.000 47.629.000 46.441.000 40.215.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 53.050.000 51.258.000 47.629.000 46.441.000 40.215.000
Varekostnad -24.150.000 -25.658.000 -23.758.000 -23.938.000 -19.618.000
Lønninger -13.787.000 -13.778.000 -13.355.000 -12.374.000 -10.996.000
Avskrivning -417.000 -358.000 -339.000 -319.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.715.000 -8.202.000 -7.609.000 -7.158.000 -7.216.000
Driftskostnader -47.069.000 -47.996.000 -45.061.000 -43.789.000 -38.104.000
Driftsresultat 5.981.000 3.262.000 2.568.000 2.652.000 2.113.000
Finansinntekter 24.000 40.000 19.000 22.000 14.000
Finanskostnader -37.000 -73.000 -92.000 -89.000 -63.000
Finans -13.000 -33.000 -73.000 -67.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 -1.850.000 -2.000.000 -1.000.000
Årsresultat 4.642.000 2.474.000 1.892.000 1.930.000 1.496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 75.000 59.000 50.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.182.000 1.271.000 1.312.000 1.071.000 1.174.000
Sum varige driftsmidler 1.182.000 1.271.000 1.312.000 1.071.000 1.174.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.290.000 1.346.000 1.371.000 1.120.000 1.209.000
Varebeholdning 6.469.000 6.778.000 7.790.000 7.615.000 6.590.000
Kundefordringer 1.952.000 2.013.000 2.521.000 3.026.000 1.814.000
Andre fordringer 523.000 401.000 114.000 592.000 309.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.640.000 2.227.000 2.463.000 1.246.000 680.000
Sum omløpsmidler 11.585.000 11.419.000 12.888.000 12.479.000 9.392.000
Sum eiendeler 12.875.000 12.765.000 14.259.000 13.599.000 10.601.000
Sum opptjent egenkapital 2.477.000 1.835.000 2.361.000 2.319.000 2.389.000
Sum egenkapital 2.719.000 2.077.000 2.603.000 2.561.000 2.631.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.114.000 1.256.000 2.146.000 2.307.000 1.121.000
Betalbar skatt 1.358.000 769.000 613.000 670.000 565.000
Skyldig offentlige avgifter 2.127.000 1.903.000 1.898.000 1.741.000 1.403.000
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 -1.850.000 -2.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.557.000 3.759.000 5.150.000 4.320.000 3.882.000
Sum kortsiktig gjeld 10.156.000 10.688.000 11.656.000 11.038.000 7.970.000
Sum gjeld og egenkapital 12.875.000 12.765.000 14.259.000 13.599.000 10.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.429.000 731.000 1.232.000 1.441.000 1.422.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Soliditet 21.1 16.3 18.3 18.8 24.8
Resultatgrad 11.3 6.4 5.4 5.7 5.3
Rentedekningsgrad 161.6 44.7 27.9 29.8 33.8
Gjeldsgrad 3.7 5.1 4.5 4.3 3.0
Total kapitalrentabilitet 46.6 25.9 18.1 19.7 20.1
Signatur
07.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex