Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østfold Gress As
Juridisk navn:  Østfold Gress As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69266050
Gullfunnet 50 Gullfunnet 50 Fax: 69266057
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 952279475
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 6/10/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Steinsviks Regnskapskontor ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.53%
Resultat  
  
35.21%
Egenkapital  
  
19.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.465.000 36.481.000 27.067.000 19.160.000 19.952.000
Resultat: 3.944.000 2.917.000 1.665.000 978.000 1.952.000
Egenkapital: 15.677.000 13.154.000 11.389.000 10.298.000 9.499.000
Regnskap for  Østfold Gress As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.465.000 36.481.000 27.067.000 19.160.000 19.952.000
Driftskostnader -31.018.000 -33.579.000 -25.448.000 -18.303.000 -17.677.000
Driftsresultat 3.447.000 2.902.000 1.619.000 857.000 2.275.000
Finansinntekter 662.000 99.000 90.000 126.000 43.000
Finanskostnader -165.000 -84.000 -44.000 -4.000 -366.000
Finans 497.000 15.000 46.000 122.000 -323.000
Resultat før skatt 3.944.000 2.917.000 1.665.000 978.000 1.952.000
Skattekostnad -621.000 -652.000 -329.000 -179.000 -542.000
Årsresultat 3.322.000 2.265.000 1.336.000 799.000 1.410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.198.000 11.586.000 11.231.000 9.200.000 7.992.000
Sum omløpsmidler 12.975.000 12.591.000 9.731.000 5.977.000 6.831.000
Sum eiendeler 27.173.000 24.177.000 20.962.000 15.177.000 14.823.000
Sum opptjent egenkapital 15.427.000 12.904.000 11.139.000 10.048.000 9.249.000
Sum egenkapital 15.677.000 13.154.000 11.389.000 10.298.000 9.499.000
Sum langsiktig gjeld 3.640.000 1.914.000 1.940.000 1.012.000 1.004.000
Sum kortsiktig gjeld 7.856.000 9.109.000 7.633.000 3.867.000 4.320.000
Sum gjeld og egenkapital 27.173.000 24.177.000 20.962.000 15.177.000 14.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.170.000 33.522.000 25.727.000 18.943.000 19.726.000
Andre inntekter 3.294.000 2.959.000 1.339.000 217.000 226.000
Driftsinntekter 34.465.000 36.481.000 27.067.000 19.160.000 19.952.000
Varekostnad -9.245.000 -13.444.000 -9.780.000 -4.593.000 -5.137.000
Lønninger -7.944.000 -7.339.000 -6.229.000 -5.545.000 -4.851.000
Avskrivning -1.752.000 -1.245.000 -1.175.000 -1.145.000 -973.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.077.000 -11.551.000 -8.264.000 -7.020.000 -6.716.000
Driftskostnader -31.018.000 -33.579.000 -25.448.000 -18.303.000 -17.677.000
Driftsresultat 3.447.000 2.902.000 1.619.000 857.000 2.275.000
Finansinntekter 662.000 99.000 90.000 126.000 43.000
Finanskostnader -165.000 -84.000 -44.000 -4.000 -366.000
Finans 497.000 15.000 46.000 122.000 -323.000
Konsernbidrag 0 -45.000 0 -219.000
Utbytte -800.000 -500.000 -200.000 0 0
Årsresultat 3.322.000 2.265.000 1.336.000 799.000 1.410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 855.000 976.000 1.101.000 8.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 245.000
Driftsløsøre 12.711.000 10.058.000 9.651.000 8.713.000 7.267.000
Sum varige driftsmidler 13.567.000 11.034.000 10.752.000 8.721.000 7.513.000
Sum finansielle anleggsmidler 631.000 552.000 479.000 479.000 479.000
Sum anleggsmidler 14.198.000 11.586.000 11.231.000 9.200.000 7.992.000
Varebeholdning 492.000 810.000 735.000 544.000 331.000
Kundefordringer 918.000 1.323.000 1.037.000 1.865.000 1.403.000
Andre fordringer 578.000 536.000 961.000 725.000 556.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.987.000 9.922.000 6.999.000 2.842.000 4.542.000
Sum omløpsmidler 12.975.000 12.591.000 9.731.000 5.977.000 6.831.000
Sum eiendeler 27.173.000 24.177.000 20.962.000 15.177.000 14.823.000
Sum opptjent egenkapital 15.427.000 12.904.000 11.139.000 10.048.000 9.249.000
Sum egenkapital 15.677.000 13.154.000 11.389.000 10.298.000 9.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.190.000 1.097.000 1.023.000 1.012.000 1.004.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 75.000
Sum langsiktig gjeld 3.640.000 1.914.000 1.940.000 1.012.000 1.004.000
Leverandørgjeld 1.731.000 1.680.000 1.800.000 1.138.000 883.000
Betalbar skatt 578.000 304.000 171.000 418.000
Skyldig offentlige avgifter 4.182.000 5.357.000 3.818.000 2.115.000 2.214.000
Utbytte -800.000 -500.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.142.000 994.000 1.511.000 443.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 7.856.000 9.109.000 7.633.000 3.867.000 4.320.000
Sum gjeld og egenkapital 27.173.000 24.177.000 20.962.000 15.177.000 14.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.119.000 3.482.000 2.098.000 2.110.000 2.511.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.3 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.2 1.4 1.5
Soliditet 57.7 54.4 54.3 67.9 64.1
Resultatgrad 10.0 8 6 4.5 11.4
Rentedekningsgrad 20.9 34.5 36.8 214.3 6.2
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.8 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 15.1 12.4 8.2 6.5 15.6
Signatur
25.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex