Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østfold Taxitjenester As
Juridisk navn:  Østfold Taxitjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02137
Møllegata 24 Møllegata 24 Fax:
1811 Askim 1811 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 966007613
Aksjekapital: 168.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/4/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Holm Og Nilsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.98%
Resultat  
  
-85.76%
Egenkapital  
  
7.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.805.000 58.385.000 54.595.000 64.230.000 73.249.000
Resultat: 307.000 2.156.000 1.235.000 1.775.000 4.547.000
Egenkapital: 5.387.000 5.034.000 4.260.000 4.544.000 8.124.000
Regnskap for  Østfold Taxitjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.805.000 58.385.000 54.595.000 64.230.000 73.249.000
Driftskostnader -50.549.000 -56.288.000 -53.421.000 -62.539.000 -68.762.000
Driftsresultat 256.000 2.096.000 1.175.000 1.692.000 4.488.000
Finansinntekter 53.000 61.000 64.000 89.000 64.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000 -6.000 -6.000
Finans 50.000 60.000 60.000 83.000 58.000
Resultat før skatt 307.000 2.156.000 1.235.000 1.775.000 4.547.000
Skattekostnad -68.000 -476.000 -292.000 -430.000 -1.166.000
Årsresultat 239.000 1.680.000 943.000 1.346.000 3.381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 612.000 770.000 1.153.000 227.000 377.000
Sum omløpsmidler 14.858.000 15.900.000 13.659.000 17.834.000 21.726.000
Sum eiendeler 15.470.000 16.670.000 14.812.000 18.061.000 22.103.000
Sum opptjent egenkapital 4.136.000 4.049.000 3.432.000 3.698.000 7.239.000
Sum egenkapital 5.387.000 5.034.000 4.260.000 4.544.000 8.124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.083.000 11.636.000 10.552.000 13.518.000 13.979.000
Sum gjeld og egenkapital 15.470.000 16.670.000 14.813.000 18.061.000 22.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.701.000 58.377.000 54.578.000 64.226.000 73.238.000
Andre inntekter 1.104.000 8.000 17.000 4.000 11.000
Driftsinntekter 50.805.000 58.385.000 54.595.000 64.230.000 73.249.000
Varekostnad -44.666.000 -49.621.000 -46.500.000 -53.524.000 -59.965.000
Lønninger -2.858.000 -3.471.000 -3.541.000 -4.893.000 -5.221.000
Avskrivning -203.000 -207.000 -271.000 -220.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.822.000 -2.989.000 -3.109.000 -3.902.000 -3.358.000
Driftskostnader -50.549.000 -56.288.000 -53.421.000 -62.539.000 -68.762.000
Driftsresultat 256.000 2.096.000 1.175.000 1.692.000 4.488.000
Finansinntekter 53.000 61.000 64.000 89.000 64.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000 -6.000 -6.000
Finans 50.000 60.000 60.000 83.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.150.000 0
Årsresultat 239.000 1.680.000 943.000 1.346.000 3.381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 71.000 60.000 43.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 243.000 346.000 154.000 354.000
Sum varige driftsmidler 60.000 243.000 346.000 154.000 354.000
Sum finansielle anleggsmidler 464.000 457.000 747.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 612.000 770.000 1.153.000 227.000 377.000
Varebeholdning 89.000 92.000 111.000 33.000 110.000
Kundefordringer 3.919.000 4.221.000 6.641.000 6.126.000 8.071.000
Andre fordringer 336.000 268.000 287.000 281.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.514.000 11.318.000 6.620.000 11.395.000 13.210.000
Sum omløpsmidler 14.858.000 15.900.000 13.659.000 17.834.000 21.726.000
Sum eiendeler 15.470.000 16.670.000 14.812.000 18.061.000 22.103.000
Sum opptjent egenkapital 4.136.000 4.049.000 3.432.000 3.698.000 7.239.000
Sum egenkapital 5.387.000 5.034.000 4.260.000 4.544.000 8.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 0 750.000 10.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.976.000 9.528.000 8.328.000 8.521.000 11.673.000
Betalbar skatt 85.000 486.000 137.000 447.000 1.172.000
Skyldig offentlige avgifter 215.000 432.000 421.000 367.000 517.000
Utbytte 0 0 -3.150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 769.000 1.190.000 916.000 1.022.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 10.083.000 11.636.000 10.552.000 13.518.000 13.979.000
Sum gjeld og egenkapital 15.470.000 16.670.000 14.813.000 18.061.000 22.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.775.000 4.264.000 3.107.000 4.316.000 7.747.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5
Soliditet 34.8 30.2 28.8 25.2 36.8
Resultatgrad 0.5 3.6 2.2 2.6 6.1
Rentedekningsgrad 85.3 2 293.8 2 7
Gjeldsgrad 1.9 2.3 2.5 3 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.0 12.9 8.4 9.9 20.6
Signatur
24.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2020
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex