Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østfold Trailervask As
Juridisk navn:  Østfold Trailervask As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69138090
Postboks 124 Statsminister Torps Vei 49 Fax:
1701 Sarpsborg 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 911036576
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.36%
Resultat  
  
176.4%
Egenkapital  
  
125%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.651.000 4.073.000 3.330.000 358.000 72.000
Resultat: 246.000 89.000 -189.000 29.000 22.000
Egenkapital: 342.000 152.000 82.000 229.000 206.000
Regnskap for  Østfold Trailervask As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.651.000 4.073.000 3.330.000 358.000 72.000
Driftskostnader -3.155.000 -3.691.000 -3.208.000 -320.000 -50.000
Driftsresultat 496.000 382.000 121.000 38.000 22.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -250.000 -293.000 -310.000 -9.000 0
Finans -250.000 -293.000 -309.000 -9.000 0
Resultat før skatt 246.000 89.000 -189.000 29.000 22.000
Skattekostnad -56.000 -20.000 42.000 -7.000 -6.000
Årsresultat 190.000 70.000 -147.000 23.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.132.000 8.824.000 9.354.000 9.654.000 1.898.000
Sum omløpsmidler 1.619.000 626.000 683.000 500.000 147.000
Sum eiendeler 8.751.000 9.450.000 10.037.000 10.154.000 2.045.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 52.000 -18.000 129.000 106.000
Sum egenkapital 342.000 152.000 82.000 229.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 7.090.000 7.408.000 8.108.000 8.815.000 1.808.000
Sum kortsiktig gjeld 1.318.000 1.890.000 1.847.000 1.110.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 8.750.000 9.450.000 10.037.000 10.154.000 2.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.374.000 4.001.000 3.258.000 286.000 0
Andre inntekter 277.000 72.000 72.000 72.000 72.000
Driftsinntekter 3.651.000 4.073.000 3.330.000 358.000 72.000
Varekostnad -396.000 -385.000 -221.000 -30.000 0
Lønninger -981.000 -1.733.000 -1.446.000 -110.000 0
Avskrivning -522.000 -536.000 -508.000 -44.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.256.000 -1.037.000 -1.033.000 -136.000 -50.000
Driftskostnader -3.155.000 -3.691.000 -3.208.000 -320.000 -50.000
Driftsresultat 496.000 382.000 121.000 38.000 22.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -250.000 -293.000 -310.000 -9.000 0
Finans -250.000 -293.000 -309.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 190.000 70.000 -147.000 23.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.188.000 1.338.000 1.488.000 0
Sum Immatrielle midler 1.203.000 1.373.000 1.488.000 0
Fast eiendom 6.981.000 7.200.000 7.418.000 7.519.000 1.898.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 422.000 563.000 648.000 0
Sum varige driftsmidler 7.132.000 7.621.000 7.981.000 8.167.000 1.898.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.132.000 8.824.000 9.354.000 9.654.000 1.898.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 568.000 589.000 339.000 0
Andre fordringer 38.000 13.000 44.000 27.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.561.000 45.000 50.000 133.000 138.000
Sum omløpsmidler 1.619.000 626.000 683.000 500.000 147.000
Sum eiendeler 8.751.000 9.450.000 10.037.000 10.154.000 2.045.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 52.000 -18.000 129.000 106.000
Sum egenkapital 342.000 152.000 82.000 229.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 194.000 221.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.090.000 7.408.000 8.108.000 8.815.000 1.808.000
Leverandørgjeld 62.000 208.000 284.000 299.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 203.000 134.000 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.222.000 1.285.000 1.208.000 809.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 1.318.000 1.890.000 1.847.000 1.110.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 8.750.000 9.450.000 10.037.000 10.154.000 2.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 301.000 -1.264.000 -1.164.000 -610.000 117.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.3 0.4 0.5 4.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.3 0.4 0.5 4.9
Soliditet 3.9 1.6 0.8 2.3 10.1
Resultatgrad 13.6 9.4 3.6 10.6 30.6
Rentedekningsgrad 2.0 1.3 0.4 4.2
Gjeldsgrad 24.6 61.2 121.4 43.3 8.9
Total kapitalrentabilitet 5.7 4 1.2 0.4 1.1
Signatur
30.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex