Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østfoldhallen Catering As
Juridisk navn:  Østfoldhallen Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69337172
Dikeveien 28 Dikeveien 28 Fax: 69349943
1661 Rolvsøy 1661 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 958133022
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Resultat Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.43%
Resultat  
  
397.08%
Egenkapital  
  
65.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.091.000 3.141.000 3.398.000 3.620.000 3.779.000
Resultat: 407.000 -137.000 -185.000 -226.000 14.000
Egenkapital: -217.000 -624.000 -487.000 -302.000 -75.000
Regnskap for  Østfoldhallen Catering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.091.000 3.141.000 3.398.000 3.620.000 3.779.000
Driftskostnader -1.683.000 -3.255.000 -3.541.000 -3.837.000 -3.762.000
Driftsresultat 407.000 -114.000 -143.000 -218.000 17.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -22.000 -42.000 -8.000 -3.000
Finans -1.000 -22.000 -42.000 -8.000 -3.000
Resultat før skatt 407.000 -137.000 -185.000 -226.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 -137.000 -185.000 -226.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 23.000 50.000 84.000 115.000
Sum omløpsmidler 415.000 95.000 126.000 153.000 276.000
Sum eiendeler 425.000 118.000 176.000 237.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -317.000 -724.000 -587.000 -402.000 -175.000
Sum egenkapital -217.000 -624.000 -487.000 -302.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 174.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 642.000 646.000 489.000 539.000 467.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 117.000 176.000 237.000 392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.829.000 3.141.000 3.398.000 3.620.000 3.779.000
Andre inntekter 262.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.091.000 3.141.000 3.398.000 3.620.000 3.779.000
Varekostnad -517.000 -1.048.000 -1.158.000 -1.364.000 -1.376.000
Lønninger -363.000 -1.181.000 -1.458.000 -1.581.000 -1.476.000
Avskrivning -12.000 -27.000 -34.000 -47.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -773.000 -972.000 -857.000 -844.000 -857.000
Driftskostnader -1.683.000 -3.255.000 -3.541.000 -3.837.000 -3.762.000
Driftsresultat 407.000 -114.000 -143.000 -218.000 17.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -22.000 -42.000 -8.000 -3.000
Finans -1.000 -22.000 -42.000 -8.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 -137.000 -185.000 -226.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 23.000 50.000 84.000 115.000
Sum varige driftsmidler 10.000 23.000 50.000 84.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 23.000 50.000 84.000 115.000
Varebeholdning 14.000 33.000 60.000 94.000 95.000
Kundefordringer 2.000 18.000 43.000 42.000 53.000
Andre fordringer 247.000 25.000 7.000 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 20.000 17.000 4.000 115.000
Sum omløpsmidler 415.000 95.000 126.000 153.000 276.000
Sum eiendeler 425.000 118.000 176.000 237.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -317.000 -724.000 -587.000 -402.000 -175.000
Sum egenkapital -217.000 -624.000 -487.000 -302.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 46.000 0
Sum langsiktig gjeld 95.000 174.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 119.000 108.000 137.000 105.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 182.000 194.000 217.000 215.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 567.000 345.000 188.000 139.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 646.000 489.000 539.000 467.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 117.000 176.000 237.000 392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -227.000 -551.000 -363.000 -386.000 -191.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 0.3 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.4
Soliditet -51.1 -533.3 -276.7 -127.4 -19.1
Resultatgrad 19.5 -3.6 -4.2 0.4
Rentedekningsgrad 407.0 -5.2 -3.4 -27.3 5.7
Gjeldsgrad -3.0 -1.2 -1.4 -1.8 -6.2
Total kapitalrentabilitet 95.8 -97.4 -81.3 4.3
Signatur
15.12.2021
STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex