Østfoldhallen Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Østfoldhallen Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45878220
c/o Bjørklund Norge AS Postboks 254 Alnabru Dikeveien 28 Fax:
0614 Oslo 1661 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 916059531
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/14/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
-80.18%
Egenkapital  
  
10.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.439.000 4.296.000 4.289.000 4.060.000 3.924.000
Resultat: 22.000 111.000 -394.000 -516.000 -495.000
Egenkapital: 192.000 174.000 88.000 94.000 105.000
Regnskap for  Østfoldhallen Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.439.000 4.296.000 4.289.000 4.060.000 3.924.000
Driftskostnader -4.400.000 -4.173.000 -4.672.000 -4.570.000 -4.411.000
Driftsresultat 39.000 122.000 -384.000 -509.000 -487.000
Finansinntekter 3.000 4.000 0 3.000
Finanskostnader -17.000 -15.000 -14.000 -7.000 -10.000
Finans -17.000 -12.000 -10.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 22.000 111.000 -394.000 -516.000 -495.000
Skattekostnad -5.000 -24.000 87.000 119.000 119.000
Årsresultat 17.000 86.000 -307.000 -397.000 -376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 38.000 63.000 92.000 133.000
Sum omløpsmidler 3.124.000 2.665.000 3.414.000 3.475.000 3.147.000
Sum eiendeler 3.144.000 2.703.000 3.477.000 3.567.000 3.280.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 74.000 -12.000 -6.000 0
Sum egenkapital 192.000 174.000 88.000 94.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.953.000 2.529.000 3.389.000 3.473.000 3.173.000
Sum gjeld og egenkapital 3.145.000 2.703.000 3.477.000 3.567.000 3.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.443.000 4.225.000 4.289.000 4.060.000 3.924.000
Andre inntekter -3.000 71.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.439.000 4.296.000 4.289.000 4.060.000 3.924.000
Varekostnad -2.174.000 -1.986.000 -2.113.000 -2.031.000 -1.978.000
Lønninger -1.216.000 -1.104.000 -1.305.000 -1.291.000 -1.217.000
Avskrivning -18.000 -27.000 -30.000 -43.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -992.000 -1.056.000 -1.224.000 -1.205.000 -1.178.000
Driftskostnader -4.400.000 -4.173.000 -4.672.000 -4.570.000 -4.411.000
Driftsresultat 39.000 122.000 -384.000 -509.000 -487.000
Finansinntekter 3.000 4.000 0 3.000
Finanskostnader -17.000 -15.000 -14.000 -7.000 -10.000
Finans -17.000 -12.000 -10.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 301.000 386.000 374.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000 86.000 -307.000 -397.000 -376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 5.000 3.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 33.000 60.000 90.000 133.000
Sum varige driftsmidler 15.000 33.000 60.000 90.000 133.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 38.000 63.000 92.000 133.000
Varebeholdning 2.232.000 1.995.000 1.981.000 1.931.000 1.836.000
Kundefordringer 10.000 14.000 8.000 14.000 10.000
Andre fordringer 75.000 54.000 144.000 148.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 42.000 894.000 881.000 73.000
Sum omløpsmidler 3.124.000 2.665.000 3.414.000 3.475.000 3.147.000
Sum eiendeler 3.144.000 2.703.000 3.477.000 3.567.000 3.280.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 74.000 -12.000 -6.000 0
Sum egenkapital 192.000 174.000 88.000 94.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000
Leverandørgjeld 2.598.000 2.170.000 3.092.000 3.147.000 2.852.000
Betalbar skatt 6.000 26.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 187.000 175.000 220.000 215.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 145.000 122.000 106.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 2.953.000 2.529.000 3.389.000 3.473.000 3.173.000
Sum gjeld og egenkapital 3.145.000 2.703.000 3.477.000 3.567.000 3.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 136.000 25.000 2.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Soliditet 6.1 6.4 2.5 2.6 3.2
Resultatgrad 0.9 2.8 -12.5 -12.4
Rentedekningsgrad 2.3 8.1 -27.4 -72.7 -48.7
Gjeldsgrad 15.4 14.5 38.5 36.9 30.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 4.6 -10.9 -14.3 -14.8
Signatur
22.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.06.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex