Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østli Servicenter As
Juridisk navn:  Østli Servicenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63827020
Fax:
1920 Sørumsand 1920 Sørumsand
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 979316178
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/16/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Alm Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.77%
Resultat  
  
20.88%
Egenkapital  
  
14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.495.000 26.197.000 25.288.000 21.690.000 18.583.000
Resultat: 301.000 249.000 329.000 112.000 265.000
Egenkapital: 1.913.000 1.678.000 1.484.000 1.231.000 1.145.000
Regnskap for  Østli Servicenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.495.000 26.197.000 25.288.000 21.690.000 18.583.000
Driftskostnader -19.964.000 -25.700.000 -24.727.000 -21.348.000 -18.149.000
Driftsresultat 532.000 497.000 561.000 341.000 434.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000 2.000
Finanskostnader -231.000 -249.000 -233.000 -233.000 -171.000
Finans -230.000 -247.000 -231.000 -229.000 -169.000
Resultat før skatt 301.000 249.000 329.000 112.000 265.000
Skattekostnad -66.000 -55.000 -76.000 -27.000 -66.000
Årsresultat 235.000 194.000 253.000 85.000 199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.627.000 4.747.000 4.630.000 4.671.000 4.640.000
Sum omløpsmidler 1.860.000 2.112.000 2.046.000 1.939.000 1.845.000
Sum eiendeler 6.487.000 6.859.000 6.676.000 6.610.000 6.485.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 1.078.000 884.000 631.000 545.000
Sum egenkapital 1.913.000 1.678.000 1.484.000 1.231.000 1.145.000
Sum langsiktig gjeld 4.094.000 4.321.000 4.158.000 4.368.000 4.485.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 860.000 1.035.000 1.010.000 854.000
Sum gjeld og egenkapital 6.486.000 6.859.000 6.677.000 6.609.000 6.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.167.000 25.877.000 25.027.000 21.427.000 18.378.000
Andre inntekter 328.000 320.000 261.000 263.000 205.000
Driftsinntekter 20.495.000 26.197.000 25.288.000 21.690.000 18.583.000
Varekostnad -17.743.000 -23.125.000 -22.358.000 -19.144.000 -16.111.000
Lønninger -1.364.000 -1.701.000 -1.540.000 -1.377.000 -1.336.000
Avskrivning -215.000 -185.000 -144.000 -102.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -642.000 -689.000 -685.000 -725.000 -625.000
Driftskostnader -19.964.000 -25.700.000 -24.727.000 -21.348.000 -18.149.000
Driftsresultat 532.000 497.000 561.000 341.000 434.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000 2.000
Finanskostnader -231.000 -249.000 -233.000 -233.000 -171.000
Finans -230.000 -247.000 -231.000 -229.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 235.000 194.000 253.000 85.000 199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 7.000 2.000 0 0
Fast eiendom 4.250.000 4.348.000 4.445.000 4.542.000 4.640.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 357.000 392.000 183.000 129.000 0
Sum varige driftsmidler 4.607.000 4.740.000 4.628.000 4.671.000 4.640.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.627.000 4.747.000 4.630.000 4.671.000 4.640.000
Varebeholdning 726.000 872.000 604.000 770.000 811.000
Kundefordringer 22.000 34.000 62.000 96.000 48.000
Andre fordringer 91.000 28.000 28.000 10.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.020.000 1.178.000 1.352.000 1.063.000 897.000
Sum omløpsmidler 1.860.000 2.112.000 2.046.000 1.939.000 1.845.000
Sum eiendeler 6.487.000 6.859.000 6.676.000 6.610.000 6.485.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 1.078.000 884.000 631.000 545.000
Sum egenkapital 1.913.000 1.678.000 1.484.000 1.231.000 1.145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.094.000 4.321.000 4.158.000 4.368.000 4.485.000
Leverandørgjeld 12.000 286.000 480.000 656.000 448.000
Betalbar skatt 79.000 60.000 82.000 25.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 127.000 137.000 208.000 82.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 377.000 265.000 247.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 860.000 1.035.000 1.010.000 854.000
Sum gjeld og egenkapital 6.486.000 6.859.000 6.677.000 6.609.000 6.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.381.000 1.252.000 1.011.000 929.000 991.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.5 2 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4 1.4 1.2 1.2
Soliditet 29.5 24.5 22.2 18.6 17.7
Resultatgrad 2.6 1.9 2.2 1.6 2.3
Rentedekningsgrad 2.3 2 2.4 1.5 2.5
Gjeldsgrad 2.4 3.1 3.5 4.4 4.7
Total kapitalrentabilitet 8.2 7.3 8.4 5.2 6.7
Signatur
20.04.2016
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex