Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østnes Aero As
Juridisk navn:  Østnes Aero As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tullins Gate 2 Tullins Gate 2 Fax: 24145801
0166 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986297626
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: østnes æro as
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.34%
Resultat  
  
87.78%
Egenkapital  
  
17.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 66.867.000 51.700.000 66.712.000 53.685.000 55.634.000
Resultat: -552.000 -4.518.000 2.285.000 1.228.000 -772.000
Egenkapital: 6.356.000 5.391.000 9.887.000 9.758.000 8.814.000
Regnskap for  Østnes Aero As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 66.867.000 51.700.000 66.712.000 53.685.000 55.634.000
Driftskostnader -67.546.000 -56.764.000 -63.724.000 -52.163.000 -56.000.000
Driftsresultat -679.000 -5.064.000 2.988.000 1.523.000 -367.000
Finansinntekter 1.807.000 2.604.000 227.000 438.000 121.000
Finanskostnader -1.681.000 -2.058.000 -929.000 -732.000 -526.000
Finans 126.000 546.000 -702.000 -294.000 -405.000
Resultat før skatt -552.000 -4.518.000 2.285.000 1.228.000 -772.000
Skattekostnad 121.000 993.000 -502.000 -284.000 184.000
Årsresultat -431.000 -3.525.000 1.783.000 944.000 -588.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.696.000 2.099.000 68.000 36.000 38.000
Sum omløpsmidler 13.137.000 16.912.000 18.817.000 85.098.000 54.813.000
Sum eiendeler 17.833.000 19.011.000 18.885.000 85.134.000 54.851.000
Sum opptjent egenkapital 3.462.000 3.893.000 8.388.000 8.259.000 7.315.000
Sum egenkapital 6.356.000 5.391.000 9.887.000 9.758.000 8.814.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.477.000 13.619.000 8.998.000 75.376.000 46.037.000
Sum gjeld og egenkapital 17.833.000 19.011.000 18.885.000 85.134.000 54.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.867.000 51.700.000 66.712.000 53.685.000 55.634.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 66.867.000 51.700.000 66.712.000 53.685.000 55.634.000
Varekostnad -59.133.000 -44.340.000 -57.443.000 -46.091.000 -47.563.000
Lønninger -3.745.000 -2.198.000 0 0 0
Avskrivning -677.000 -535.000 -269.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.991.000 -9.691.000 -6.012.000 -6.072.000 -8.437.000
Driftskostnader -67.546.000 -56.764.000 -63.724.000 -52.163.000 -56.000.000
Driftsresultat -679.000 -5.064.000 2.988.000 1.523.000 -367.000
Finansinntekter 1.807.000 2.604.000 227.000 438.000 121.000
Finanskostnader -1.681.000 -2.058.000 -929.000 -732.000 -526.000
Finans 126.000 546.000 -702.000 -294.000 -405.000
Konsernbidrag -971.000 -1.654.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -431.000 -3.525.000 1.783.000 944.000 -588.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 23.000 1.000 36.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 102.000 132.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.971.000 1.943.000 67.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.073.000 2.075.000 67.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.478.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.696.000 2.099.000 68.000 36.000 38.000
Varebeholdning 5.892.000 5.544.000 408.000 855.000 777.000
Kundefordringer 2.709.000 5.093.000 6.756.000 9.573.000 9.252.000
Andre fordringer 2.201.000 3.789.000 3.805.000 43.110.000 14.625.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.336.000 2.486.000 7.848.000 31.559.000 30.158.000
Sum omløpsmidler 13.137.000 16.912.000 18.817.000 85.098.000 54.813.000
Sum eiendeler 17.833.000 19.011.000 18.885.000 85.134.000 54.851.000
Sum opptjent egenkapital 3.462.000 3.893.000 8.388.000 8.259.000 7.315.000
Sum egenkapital 6.356.000 5.391.000 9.887.000 9.758.000 8.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.368.000 8.501.000 5.173.000 74.956.000 44.316.000
Betalbar skatt 0 282.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 1.961.000 1.584.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 3.158.000 2.240.000 137.000 1.721.000
Sum kortsiktig gjeld 11.477.000 13.619.000 8.998.000 75.376.000 46.037.000
Sum gjeld og egenkapital 17.833.000 19.011.000 18.885.000 85.134.000 54.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.660.000 3.293.000 9.819.000 9.722.000 8.776.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 2 1.1 1.2
Soliditet 35.6 28.4 52.4 11.5 16.1
Resultatgrad -1.0 -9.8 4.5 2.8 -0.7
Rentedekningsgrad -0.4 -2.5 3.2 2.1 -0.7
Gjeldsgrad 1.8 2.5 0.9 7.7 5.2
Total kapitalrentabilitet 6.3 -12.9 1 2.3 -0.4
Signatur
20.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex