Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyåd As
Juridisk navn:  Øyåd As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77766861
Klubbenes Klubbenes Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 983392458
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.52%
Resultat  
  
27.67%
Egenkapital  
  
-7.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.313.000 1.673.000 1.631.000 1.807.000 1.779.000
Resultat: -149.000 -206.000 -9.000 -132.000 34.000
Egenkapital: 1.407.000 1.523.000 1.684.000 1.691.000 1.780.000
Regnskap for  Øyåd As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.313.000 1.673.000 1.631.000 1.807.000 1.779.000
Driftskostnader -1.411.000 -1.787.000 -1.575.000 -1.852.000 -1.659.000
Driftsresultat -98.000 -114.000 56.000 -46.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -92.000 -65.000 -87.000 -87.000
Finans -51.000 -92.000 -65.000 -87.000 -87.000
Resultat før skatt -149.000 -206.000 -9.000 -132.000 34.000
Skattekostnad 33.000 45.000 2.000 42.000 5.000
Årsresultat -116.000 -160.000 -7.000 -90.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.911.000 4.216.000 4.532.000 4.593.000 4.885.000
Sum omløpsmidler 17.000 207.000 183.000 312.000 397.000
Sum eiendeler 3.928.000 4.423.000 4.715.000 4.905.000 5.282.000
Sum opptjent egenkapital 1.307.000 1.423.000 1.584.000 1.591.000 1.680.000
Sum egenkapital 1.407.000 1.523.000 1.684.000 1.691.000 1.780.000
Sum langsiktig gjeld 2.218.000 2.493.000 2.776.000 3.022.000 3.308.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 407.000 255.000 193.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 3.927.000 4.423.000 4.715.000 4.906.000 5.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.313.000 1.533.000 1.631.000 1.807.000 1.779.000
Andre inntekter 140.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.313.000 1.673.000 1.631.000 1.807.000 1.779.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -760.000 -1.050.000 -868.000 -1.042.000 -977.000
Avskrivning -305.000 -315.000 -300.000 -291.000 -282.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -422.000 -407.000 -519.000 -400.000
Driftskostnader -1.411.000 -1.787.000 -1.575.000 -1.852.000 -1.659.000
Driftsresultat -98.000 -114.000 56.000 -46.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -92.000 -65.000 -87.000 -87.000
Finans -51.000 -92.000 -65.000 -87.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -116.000 -160.000 -7.000 -90.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 146.000 206.000 230.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 141.000 232.000 323.000 414.000
Sum varige driftsmidler 3.911.000 4.216.000 4.532.000 4.593.000 4.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.911.000 4.216.000 4.532.000 4.593.000 4.885.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 21.000 31.000 224.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 186.000 151.000 88.000 242.000
Sum omløpsmidler 17.000 207.000 183.000 312.000 397.000
Sum eiendeler 3.928.000 4.423.000 4.715.000 4.905.000 5.282.000
Sum opptjent egenkapital 1.307.000 1.423.000 1.584.000 1.591.000 1.680.000
Sum egenkapital 1.407.000 1.523.000 1.684.000 1.691.000 1.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 180.000 213.000 258.000 260.000 302.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.218.000 2.493.000 2.776.000 3.022.000 3.308.000
Leverandørgjeld 156.000 10.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 193.000 98.000 163.000 169.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 214.000 0 20.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 407.000 255.000 193.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 3.927.000 4.423.000 4.715.000 4.906.000 5.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -285.000 -200.000 -72.000 119.000 205.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 0.7 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0.7 1.6 2.1
Soliditet 35.8 34.4 35.7 34.5 33.7
Resultatgrad -7.5 -6.8 3.4 -2.5 6.7
Rentedekningsgrad -1.9 -1.2 0.9 -0.5 1.4
Gjeldsgrad 1.8 1.9 1.8 1.9 2
Total kapitalrentabilitet -2.5 -2.6 1.2 -0.9 2.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex