Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øybygg As
Juridisk navn:  Øybygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53480000
Landamarka Bjoanesvegen 62 Fax: 53476416
5454 Sæbøvik 5454 Sæbøvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 952162659
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Halsnøy Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.56%
Resultat  
  
104.11%
Egenkapital  
  
0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.363.000 24.980.000 26.368.000 27.295.000 39.914.000
Resultat: 17.000 -414.000 -51.000 1.075.000 2.736.000
Egenkapital: 6.188.000 6.171.000 6.625.000 6.667.000 6.255.000
Regnskap for  Øybygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.363.000 24.980.000 26.368.000 27.295.000 39.914.000
Driftskostnader -31.905.000 -24.896.000 -25.943.000 -25.760.000 -36.656.000
Driftsresultat 457.000 85.000 425.000 1.535.000 3.258.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -444.000 -501.000 -476.000 -466.000 -523.000
Finans -439.000 -498.000 -475.000 -461.000 -522.000
Resultat før skatt 17.000 -414.000 -51.000 1.075.000 2.736.000
Skattekostnad -41.000 9.000 -262.000 -687.000
Årsresultat 17.000 -454.000 -42.000 812.000 2.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 340.000 353.000 467.000 432.000 480.000
Sum omløpsmidler 18.529.000 20.224.000 19.540.000 19.989.000 19.781.000
Sum eiendeler 18.869.000 20.577.000 20.007.000 20.421.000 20.261.000
Sum opptjent egenkapital 5.788.000 5.771.000 6.225.000 6.267.000 5.855.000
Sum egenkapital 6.188.000 6.171.000 6.625.000 6.667.000 6.255.000
Sum langsiktig gjeld 6.733.000 10.034.000 8.709.000 9.583.000 8.423.000
Sum kortsiktig gjeld 5.948.000 4.372.000 4.672.000 4.171.000 5.583.000
Sum gjeld og egenkapital 18.869.000 20.577.000 20.006.000 20.421.000 20.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.303.000 24.931.000 26.364.000 27.295.000 39.730.000
Andre inntekter 60.000 49.000 4.000 0 184.000
Driftsinntekter 32.363.000 24.980.000 26.368.000 27.295.000 39.914.000
Varekostnad -20.294.000 -16.006.000 -13.969.000 -14.644.000 -19.852.000
Lønninger -5.065.000 -5.343.000 -5.442.000 -5.329.000 -6.033.000
Avskrivning -126.000 -133.000 -126.000 -113.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.328.000 -3.066.000 -2.946.000 -2.674.000 -2.458.000
Driftskostnader -31.905.000 -24.896.000 -25.943.000 -25.760.000 -36.656.000
Driftsresultat 457.000 85.000 425.000 1.535.000 3.258.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -444.000 -501.000 -476.000 -466.000 -523.000
Finans -439.000 -498.000 -475.000 -461.000 -522.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -500.000
Årsresultat 17.000 -454.000 -42.000 812.000 2.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 41.000 32.000 0
Fast eiendom 26.000 30.000 34.000 38.000 42.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 314.000 323.000 392.000 362.000 438.000
Sum varige driftsmidler 340.000 353.000 426.000 400.000 480.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 340.000 353.000 467.000 432.000 480.000
Varebeholdning 16.320.000 18.017.000 16.274.000 17.176.000 15.813.000
Kundefordringer 1.407.000 1.191.000 1.964.000 2.197.000 2.837.000
Andre fordringer 585.000 808.000 1.070.000 363.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 217.000 207.000 232.000 254.000 956.000
Sum omløpsmidler 18.529.000 20.224.000 19.540.000 19.989.000 19.781.000
Sum eiendeler 18.869.000 20.577.000 20.007.000 20.421.000 20.261.000
Sum opptjent egenkapital 5.788.000 5.771.000 6.225.000 6.267.000 5.855.000
Sum egenkapital 6.188.000 6.171.000 6.625.000 6.667.000 6.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.198.000 1.192.000 799.000 63.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.733.000 10.034.000 8.709.000 9.583.000 8.423.000
Leverandørgjeld 3.331.000 1.759.000 1.572.000 1.928.000 2.393.000
Betalbar skatt 0 0 296.000 639.000
Skyldig offentlige avgifter 467.000 563.000 1.120.000 637.000 1.238.000
Utbytte 0 0 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 951.000 859.000 1.182.000 846.000 812.000
Sum kortsiktig gjeld 5.948.000 4.372.000 4.672.000 4.171.000 5.583.000
Sum gjeld og egenkapital 18.869.000 20.577.000 20.006.000 20.421.000 20.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.581.000 15.852.000 14.868.000 15.818.000 14.198.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.6 4.2 4.8 3.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7
Soliditet 32.8 3 33.1 32.6 30.9
Resultatgrad 1.4 0.3 1.6 5.6 8.2
Rentedekningsgrad 1.0 0.2 0.9 3.3 6.2
Gjeldsgrad 2.0 2.3 2 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 2.4 0.4 2.1 7.5 16.1
Signatur
07.12.2012
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex