Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyekirurgisk Poliklinikk As
Juridisk navn:  Øyekirurgisk Poliklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55322208
Postboks 756 Sentrum Olav Kyrres Gate 33 Fax: 55322233
5807 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979997353
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.79%
Resultat  
  
-21.11%
Egenkapital  
  
7.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.759.000 4.167.000 4.616.000 4.554.000 4.223.000
Resultat: 1.723.000 2.184.000 2.654.000 2.461.000 1.381.000
Egenkapital: 650.000 606.000 842.000 605.000 510.000
Regnskap for  Øyekirurgisk Poliklinikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.759.000 4.167.000 4.616.000 4.554.000 4.223.000
Driftskostnader -2.036.000 -1.983.000 -1.961.000 -2.094.000 -2.843.000
Driftsresultat 1.723.000 2.184.000 2.654.000 2.460.000 1.380.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 1.723.000 2.184.000 2.654.000 2.461.000 1.381.000
Skattekostnad -379.000 -421.000 -616.000 -566.000 -331.000
Årsresultat 1.344.000 1.763.000 2.038.000 1.895.000 1.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 68.000 50.000 62.000 78.000
Sum omløpsmidler 2.446.000 3.208.000 3.399.000 3.096.000 2.179.000
Sum eiendeler 2.501.000 3.276.000 3.449.000 3.158.000 2.257.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 506.000 742.000 505.000 410.000
Sum egenkapital 650.000 606.000 842.000 605.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 18.000 18.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.850.000 2.669.000 2.588.000 2.535.000 1.741.000
Sum gjeld og egenkapital 2.501.000 3.276.000 3.448.000 3.158.000 2.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.759.000 4.167.000 4.616.000 4.554.000 4.223.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.759.000 4.167.000 4.616.000 4.554.000 4.223.000
Varekostnad -1.162.000 -1.072.000 -1.064.000 -1.174.000 -1.261.000
Lønninger -818.000 -802.000 -831.000 -817.000 -1.414.000
Avskrivning -14.000 -13.000 -12.000 -16.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -96.000 -54.000 -87.000 -149.000
Driftskostnader -2.036.000 -1.983.000 -1.961.000 -2.094.000 -2.843.000
Driftsresultat 1.723.000 2.184.000 2.654.000 2.460.000 1.380.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -2.000.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.100.000
Årsresultat 1.344.000 1.763.000 2.038.000 1.895.000 1.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 68.000 50.000 62.000 78.000
Sum varige driftsmidler 55.000 68.000 50.000 62.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 68.000 50.000 62.000 78.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 310.000 310.000 310.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.446.000 3.208.000 3.088.000 2.786.000 1.869.000
Sum omløpsmidler 2.446.000 3.208.000 3.399.000 3.096.000 2.179.000
Sum eiendeler 2.501.000 3.276.000 3.449.000 3.158.000 2.257.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 506.000 742.000 505.000 410.000
Sum egenkapital 650.000 606.000 842.000 605.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 18.000 18.000 6.000
Leverandørgjeld 12.000 12.000 11.000 19.000
Betalbar skatt 379.000 485.000 584.000 566.000 331.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 63.000 105.000 69.000 141.000
Utbytte -1.300.000 -2.000.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 111.000 110.000 87.000 89.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 1.850.000 2.669.000 2.588.000 2.535.000 1.741.000
Sum gjeld og egenkapital 2.501.000 3.276.000 3.448.000 3.158.000 2.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 596.000 539.000 811.000 561.000 438.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3
Soliditet 26.0 18.5 24.4 19.2 22.6
Resultatgrad 45.8 52.4 57.5 5 32.7
Rentedekningsgrad 2.184.0 2
Gjeldsgrad 2.8 4.4 3.1 4.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 68.9 66.7 7 77.9 61.2
Signatur
28.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex