Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyelege Kristen Realfsen As
Juridisk navn:  Øyelege Kristen Realfsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210500
Valkendorfsgaten 5 Valkendorfsgaten 5 Fax:
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 959095620
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bergen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.13%
Resultat  
  
162.56%
Egenkapital  
  
35.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.584.000 9.524.000 9.020.000 9.383.000 9.310.000
Resultat: 3.836.000 1.461.000 5.114.000 2.443.000 2.143.000
Egenkapital: 1.962.000 1.448.000 1.809.000 320.000 407.000
Regnskap for  Øyelege Kristen Realfsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.584.000 9.524.000 9.020.000 9.383.000 9.310.000
Driftskostnader -7.238.000 -6.622.000 -6.231.000 -6.922.000 -6.860.000
Driftsresultat 3.345.000 2.903.000 2.789.000 2.461.000 2.450.000
Finansinntekter 512.000 -1.419.000 2.349.000 2.000 -283.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -24.000 -20.000 -23.000
Finans 491.000 -1.442.000 2.325.000 -18.000 -306.000
Resultat før skatt 3.836.000 1.461.000 5.114.000 2.443.000 2.143.000
Skattekostnad -823.000 -322.000 -1.125.000 -530.000 -481.000
Årsresultat 3.013.000 1.139.000 3.989.000 1.913.000 1.662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.107.000 1.312.000 915.000 1.489.000 1.256.000
Sum omløpsmidler 4.304.000 2.592.000 4.303.000 1.935.000 2.041.000
Sum eiendeler 5.411.000 3.904.000 5.218.000 3.424.000 3.297.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 1.348.000 1.709.000 220.000 307.000
Sum egenkapital 1.962.000 1.448.000 1.809.000 320.000 407.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.449.000 2.455.000 3.382.000 3.104.000 2.890.000
Sum gjeld og egenkapital 5.411.000 3.903.000 5.217.000 3.424.000 3.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.584.000 9.499.000 9.020.000 9.304.000 9.310.000
Andre inntekter 25.000 0 79.000 0
Driftsinntekter 10.584.000 9.524.000 9.020.000 9.383.000 9.310.000
Varekostnad -4.291.000 -3.426.000 -3.049.000 -3.794.000 -3.826.000
Lønninger -736.000 -844.000 -999.000 -1.030.000 -1.029.000
Avskrivning -127.000 -116.000 -105.000 -84.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.084.000 -2.236.000 -2.078.000 -2.014.000 -1.876.000
Driftskostnader -7.238.000 -6.622.000 -6.231.000 -6.922.000 -6.860.000
Driftsresultat 3.345.000 2.903.000 2.789.000 2.461.000 2.450.000
Finansinntekter 512.000 -1.419.000 2.349.000 2.000 -283.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -24.000 -20.000 -23.000
Finans 491.000 -1.442.000 2.325.000 -18.000 -306.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.500.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.600.000
Årsresultat 3.013.000 1.139.000 3.989.000 1.913.000 1.662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 327.000 404.000 0 469.000 456.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 308.000 435.000 443.000 548.000 327.000
Sum varige driftsmidler 308.000 435.000 443.000 548.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 472.000 472.000 472.000 472.000 472.000
Sum anleggsmidler 1.107.000 1.312.000 915.000 1.489.000 1.256.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 122.000 8.000 4.000 103.000
Andre fordringer 7.000 7.000 5.000 16.000 4.000
Sum investeringer 2.604.000 2.192.000 3.589.000 1.838.000 1.547.000
Kasse, bank 1.692.000 271.000 702.000 77.000 388.000
Sum omløpsmidler 4.304.000 2.592.000 4.303.000 1.935.000 2.041.000
Sum eiendeler 5.411.000 3.904.000 5.218.000 3.424.000 3.297.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 1.348.000 1.709.000 220.000 307.000
Sum egenkapital 1.962.000 1.448.000 1.809.000 320.000 407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 0
Leverandørgjeld 0 302.000 304.000
Betalbar skatt 745.000 752.000 630.000 543.000 613.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 38.000 75.000 80.000 95.000
Utbytte -2.500.000 -1.500.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.645.000 1.666.000 2.677.000 2.179.000 1.878.000
Sum kortsiktig gjeld 3.449.000 2.455.000 3.382.000 3.104.000 2.890.000
Sum gjeld og egenkapital 5.411.000 3.903.000 5.217.000 3.424.000 3.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 855.000 137.000 921.000 -1.169.000 -849.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.3 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 0.6 0.7
Soliditet 36.3 37.1 34.7 9.3 12.3
Resultatgrad 31.6 30.5 30.9 26.2 26.3
Rentedekningsgrad 159.3 126.2 116.2 1 106.5
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.9 9.7 7.1
Total kapitalrentabilitet 71.3 38.0 98.5 71.9 65.7
Signatur
06.05.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex