Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyelege Morten Neset As
Juridisk navn:  Øyelege Morten Neset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55322208
Postboks 756 Sentrum Olav Kyrres Gate 33 Fax: 55322233
5807 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979997337
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.43%
Resultat  
  
18.87%
Egenkapital  
  
4.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.468.000 8.432.000 8.533.000 8.660.000 8.138.000
Resultat: 1.707.000 1.436.000 1.039.000 1.116.000 886.000
Egenkapital: 670.000 639.000 620.000 310.000 252.000
Regnskap for  Øyelege Morten Neset As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.468.000 8.432.000 8.533.000 8.660.000 8.138.000
Driftskostnader -6.770.000 -6.997.000 -7.497.000 -7.543.000 -7.340.000
Driftsresultat 1.699.000 1.437.000 1.035.000 1.117.000 798.000
Finansinntekter 8.000 1.000 5.000 1.000 87.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 8.000 4.000 -1.000 87.000
Resultat før skatt 1.707.000 1.436.000 1.039.000 1.116.000 886.000
Skattekostnad -376.000 -318.000 -228.000 -259.000 -194.000
Årsresultat 1.331.000 1.119.000 811.000 858.000 692.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 629.000 716.000 810.000 719.000 407.000
Sum omløpsmidler 2.287.000 1.899.000 1.299.000 1.311.000 1.415.000
Sum eiendeler 2.916.000 2.615.000 2.109.000 2.030.000 1.822.000
Sum opptjent egenkapital 570.000 539.000 520.000 210.000 152.000
Sum egenkapital 670.000 639.000 620.000 310.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.246.000 1.976.000 1.489.000 1.720.000 1.571.000
Sum gjeld og egenkapital 2.916.000 2.615.000 2.109.000 2.030.000 1.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.468.000 8.432.000 8.533.000 0 0
Andre inntekter 0 8.660.000 8.138.000
Driftsinntekter 8.468.000 8.432.000 8.533.000 8.660.000 8.138.000
Varekostnad -4.295.000 -4.568.000 -4.950.000 -5.079.000 -5.019.000
Lønninger -1.662.000 -1.683.000 -1.512.000 -1.632.000 -1.538.000
Avskrivning -146.000 -154.000 -177.000 -152.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -667.000 -592.000 -858.000 -680.000 -700.000
Driftskostnader -6.770.000 -6.997.000 -7.497.000 -7.543.000 -7.340.000
Driftsresultat 1.699.000 1.437.000 1.035.000 1.117.000 798.000
Finansinntekter 8.000 1.000 5.000 1.000 87.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 8.000 4.000 -1.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -1.100.000 -500.000 -800.000 -700.000
Årsresultat 1.331.000 1.119.000 811.000 858.000 692.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 546.000 615.000 709.000 611.000 284.000
Sum varige driftsmidler 546.000 615.000 709.000 611.000 284.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 101.000 101.000 108.000 123.000
Sum anleggsmidler 629.000 716.000 810.000 719.000 407.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 7.000 0 352.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.286.000 1.893.000 1.299.000 959.000 1.409.000
Sum omløpsmidler 2.287.000 1.899.000 1.299.000 1.311.000 1.415.000
Sum eiendeler 2.916.000 2.615.000 2.109.000 2.030.000 1.822.000
Sum opptjent egenkapital 570.000 539.000 520.000 210.000 152.000
Sum egenkapital 670.000 639.000 620.000 310.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 158.000 123.000 398.000 365.000 330.000
Betalbar skatt 376.000 318.000 228.000 259.000 194.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000 145.000 110.000 129.000 140.000
Utbytte -1.300.000 -1.100.000 -500.000 -800.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.598.000 1.391.000 753.000 168.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 2.246.000 1.976.000 1.489.000 1.720.000 1.571.000
Sum gjeld og egenkapital 2.916.000 2.615.000 2.109.000 2.030.000 1.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 -77.000 -190.000 -409.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9
Soliditet 23.0 24.4 29.4 15.3 13.8
Resultatgrad 20.1 17.0 12.1 12.9 9.8
Rentedekningsgrad 1.437.0 1 558.5
Gjeldsgrad 3.4 3.1 2.4 5.5 6.2
Total kapitalrentabilitet 58.5 55.0 49.3 55.1 48.5
Signatur
28.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex