Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyelegene AS
Juridisk navn:  Øyelegene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47775020
Postboks 870 Skagenkaien 31 Fax: 51842341
4004 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989572261
Aksjekapital: 417.500 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.92%
Resultat  
  
21.3%
Egenkapital  
  
-70.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.100.000 19.638.000 16.198.000 12.685.000 10.901.000
Resultat: -798.000 -1.014.000 -584.000 1.176.000 1.176.000
Egenkapital: 264.000 908.000 1.717.000 2.168.000 1.289.000
Regnskap for  Øyelegene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.100.000 19.638.000 16.198.000 12.685.000 10.901.000
Driftskostnader -17.838.000 -20.613.000 -16.744.000 -11.466.000 -9.659.000
Driftsresultat -739.000 -975.000 -545.000 1.218.000 1.241.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -64.000 -42.000 -42.000 -43.000 -65.000
Finans -60.000 -39.000 -39.000 -42.000 -65.000
Resultat før skatt -798.000 -1.014.000 -584.000 1.176.000 1.176.000
Skattekostnad 154.000 205.000 132.000 -297.000 -318.000
Årsresultat -644.000 -809.000 -452.000 879.000 858.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.541.000 1.984.000 2.202.000 2.026.000 2.379.000
Sum omløpsmidler 2.504.000 2.683.000 2.351.000 2.818.000 1.468.000
Sum eiendeler 5.045.000 4.667.000 4.553.000 4.844.000 3.847.000
Sum opptjent egenkapital -154.000 490.000 1.300.000 1.751.000 872.000
Sum egenkapital 264.000 908.000 1.717.000 2.168.000 1.289.000
Sum langsiktig gjeld 1.503.000 700.000 820.000 616.000 834.000
Sum kortsiktig gjeld 3.278.000 3.059.000 2.016.000 2.060.000 1.724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.045.000 4.667.000 4.554.000 4.845.000 3.848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.883.000 3.999.000 2.304.000 1.840.000 1.479.000
Andre inntekter 13.216.000 15.639.000 13.894.000 10.845.000 9.422.000
Driftsinntekter 17.100.000 19.638.000 16.198.000 12.685.000 10.901.000
Varekostnad -3.456.000 -4.919.000 -4.231.000 -1.052.000 -780.000
Lønninger -6.769.000 -7.966.000 -5.964.000 -6.458.000 -5.046.000
Avskrivning -525.000 -502.000 -443.000 -401.000 -344.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.088.000 -7.226.000 -6.106.000 -3.555.000 -3.489.000
Driftskostnader -17.838.000 -20.613.000 -16.744.000 -11.466.000 -9.659.000
Driftsresultat -739.000 -975.000 -545.000 1.218.000 1.241.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -64.000 -42.000 -42.000 -43.000 -65.000
Finans -60.000 -39.000 -39.000 -42.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -644.000 -809.000 -452.000 879.000 858.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 518.000 364.000 159.000 26.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 1.236.000 1.438.000
Driftsløsøre 2.024.000 1.620.000 2.044.000 764.000 940.000
Sum varige driftsmidler 2.024.000 1.620.000 2.044.000 2.000.000 2.378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.541.000 1.984.000 2.202.000 2.026.000 2.379.000
Varebeholdning 251.000 138.000 196.000 101.000 94.000
Kundefordringer 1.834.000 1.617.000 888.000 571.000 659.000
Andre fordringer 248.000 414.000 239.000 219.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 514.000 1.027.000 1.928.000 593.000
Sum omløpsmidler 2.504.000 2.683.000 2.351.000 2.818.000 1.468.000
Sum eiendeler 5.045.000 4.667.000 4.553.000 4.844.000 3.847.000
Sum opptjent egenkapital -154.000 490.000 1.300.000 1.751.000 872.000
Sum egenkapital 264.000 908.000 1.717.000 2.168.000 1.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 385.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.503.000 700.000 820.000 616.000 834.000
Leverandørgjeld 955.000 1.239.000 963.000 721.000 457.000
Betalbar skatt 0 0 0 322.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 383.000 466.000 361.000 335.000 329.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.555.000 1.354.000 692.000 682.000 631.000
Sum kortsiktig gjeld 3.278.000 3.059.000 2.016.000 2.060.000 1.724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.045.000 4.667.000 4.554.000 4.845.000 3.848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -774.000 -376.000 335.000 758.000 -256.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.2 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.1 1.3 0.8
Soliditet 5.2 19.5 37.7 44.8 33.5
Resultatgrad -4.3 -3.4 9.6 11.4
Rentedekningsgrad -11.5 -23.2 28.3 19.1
Gjeldsgrad 18.1 4.1 1.7 1.2 2.0
Total kapitalrentabilitet -14.6 -20.8 -11.9 25.2 32.3
Signatur
08.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETSLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex