Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyelegene As
Juridisk navn:  Øyelegene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47775020
Postboks 870 Skagenkaien 31 Fax: 51842341
4004 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989572261
Aksjekapital: 417.500 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.77%
Resultat  
  
-17.17%
Egenkapital  
  
-354.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.377.000 17.100.000 19.638.000 16.198.000 12.685.000
Resultat: -935.000 -798.000 -1.014.000 -584.000 1.176.000
Egenkapital: -672.000 264.000 908.000 1.717.000 2.168.000
Regnskap for  Øyelegene As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.377.000 17.100.000 19.638.000 16.198.000 12.685.000
Driftskostnader -14.202.000 -17.838.000 -20.613.000 -16.744.000 -11.466.000
Driftsresultat -824.000 -739.000 -975.000 -545.000 1.218.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -111.000 -64.000 -42.000 -42.000 -43.000
Finans -111.000 -60.000 -39.000 -39.000 -42.000
Resultat før skatt -935.000 -798.000 -1.014.000 -584.000 1.176.000
Skattekostnad 154.000 205.000 132.000 -297.000
Årsresultat -935.000 -644.000 -809.000 -452.000 879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.078.000 2.541.000 1.984.000 2.202.000 2.026.000
Sum omløpsmidler 3.422.000 2.504.000 2.683.000 2.351.000 2.818.000
Sum eiendeler 5.500.000 5.045.000 4.667.000 4.553.000 4.844.000
Sum opptjent egenkapital -1.089.000 -154.000 490.000 1.300.000 1.751.000
Sum egenkapital -672.000 264.000 908.000 1.717.000 2.168.000
Sum langsiktig gjeld 3.487.000 1.503.000 700.000 820.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 2.684.000 3.278.000 3.059.000 2.016.000 2.060.000
Sum gjeld og egenkapital 5.500.000 5.045.000 4.667.000 4.554.000 4.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.851.000 3.883.000 3.999.000 2.304.000 1.840.000
Andre inntekter 10.526.000 13.216.000 15.639.000 13.894.000 10.845.000
Driftsinntekter 13.377.000 17.100.000 19.638.000 16.198.000 12.685.000
Varekostnad -2.512.000 -3.456.000 -4.919.000 -4.231.000 -1.052.000
Lønninger -5.675.000 -6.769.000 -7.966.000 -5.964.000 -6.458.000
Avskrivning -560.000 -525.000 -502.000 -443.000 -401.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.455.000 -7.088.000 -7.226.000 -6.106.000 -3.555.000
Driftskostnader -14.202.000 -17.838.000 -20.613.000 -16.744.000 -11.466.000
Driftsresultat -824.000 -739.000 -975.000 -545.000 1.218.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -111.000 -64.000 -42.000 -42.000 -43.000
Finans -111.000 -60.000 -39.000 -39.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -935.000 -644.000 -809.000 -452.000 879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 518.000 518.000 364.000 159.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 1.236.000
Driftsløsøre 1.555.000 2.024.000 1.620.000 2.044.000 764.000
Sum varige driftsmidler 1.555.000 2.024.000 1.620.000 2.044.000 2.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.078.000 2.541.000 1.984.000 2.202.000 2.026.000
Varebeholdning 295.000 251.000 138.000 196.000 101.000
Kundefordringer 898.000 1.834.000 1.617.000 888.000 571.000
Andre fordringer 183.000 248.000 414.000 239.000 219.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.046.000 171.000 514.000 1.027.000 1.928.000
Sum omløpsmidler 3.422.000 2.504.000 2.683.000 2.351.000 2.818.000
Sum eiendeler 5.500.000 5.045.000 4.667.000 4.553.000 4.844.000
Sum opptjent egenkapital -1.089.000 -154.000 490.000 1.300.000 1.751.000
Sum egenkapital -672.000 264.000 908.000 1.717.000 2.168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 457.000 385.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.487.000 1.503.000 700.000 820.000 616.000
Leverandørgjeld 892.000 955.000 1.239.000 963.000 721.000
Betalbar skatt 0 0 0 322.000
Skyldig offentlige avgifter 387.000 383.000 466.000 361.000 335.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 949.000 1.555.000 1.354.000 692.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 2.684.000 3.278.000 3.059.000 2.016.000 2.060.000
Sum gjeld og egenkapital 5.500.000 5.045.000 4.667.000 4.554.000 4.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 738.000 -774.000 -376.000 335.000 758.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.8 0.9 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.8 1.1 1.3
Soliditet -12.2 5.2 19.5 37.7 44.8
Resultatgrad -6.2 -4.3 -3.4 9.6
Rentedekningsgrad -7.4 -11.5 -23.2 28.3
Gjeldsgrad -9.2 18.1 4.1 1.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -15.0 -14.6 -20.8 -11.9 25.2
Signatur
08.02.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2022
Daglig leder og styretsleder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex