Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyenlege Altenau As
Juridisk navn:  Øyenlege Altenau As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56516260
Sverresplassen 4 Sverresplassen 4 Fax:
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 975966968
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Voss Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.62%
Resultat  
  
-22.82%
Egenkapital  
  
10.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.399.000 4.837.000 4.804.000 4.835.000 4.480.000
Resultat: 477.000 618.000 -57.000 408.000 462.000
Egenkapital: 3.842.000 3.463.000 2.980.000 3.017.000 3.060.000
Regnskap for  Øyenlege Altenau As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.399.000 4.837.000 4.804.000 4.835.000 4.480.000
Driftskostnader -5.034.000 -4.276.000 -4.784.000 -4.402.000 -4.034.000
Driftsresultat 365.000 561.000 19.000 433.000 447.000
Finansinntekter 115.000 71.000 10.000 13.000 22.000
Finanskostnader -4.000 -13.000 -86.000 -37.000 -6.000
Finans 111.000 58.000 -76.000 -24.000 16.000
Resultat før skatt 477.000 618.000 -57.000 408.000 462.000
Skattekostnad -81.000 -121.000 -9.000 -91.000 -105.000
Årsresultat 396.000 497.000 -66.000 317.000 357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.318.000 3.186.000 3.186.000 3.883.000 4.253.000
Sum omløpsmidler 3.353.000 1.259.000 853.000 955.000 878.000
Sum eiendeler 4.671.000 4.445.000 4.039.000 4.838.000 5.131.000
Sum opptjent egenkapital 3.737.000 3.358.000 2.875.000 2.912.000 2.955.000
Sum egenkapital 3.842.000 3.463.000 2.980.000 3.017.000 3.060.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 202.000 382.000 655.000 947.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 780.000 678.000 1.167.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 4.672.000 4.445.000 4.040.000 4.839.000 5.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.966.000 4.837.000 4.804.000 4.835.000 4.480.000
Andre inntekter 1.434.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.399.000 4.837.000 4.804.000 4.835.000 4.480.000
Varekostnad -36.000 0 0 0
Lønninger -3.905.000 -3.179.000 -3.616.000 -3.218.000 -2.825.000
Avskrivning -178.000 -97.000 -97.000 -139.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -915.000 -1.000.000 -1.071.000 -1.045.000 -1.145.000
Driftskostnader -5.034.000 -4.276.000 -4.784.000 -4.402.000 -4.034.000
Driftsresultat 365.000 561.000 19.000 433.000 447.000
Finansinntekter 115.000 71.000 10.000 13.000 22.000
Finanskostnader -4.000 -13.000 -86.000 -37.000 -6.000
Finans 111.000 58.000 -76.000 -24.000 16.000
Konsernbidrag -17.000 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 -350.000
Årsresultat 396.000 497.000 -66.000 317.000 357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.318.000 674.000 771.000 868.000 966.000
Sum varige driftsmidler 1.318.000 674.000 771.000 868.000 966.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.512.000 2.415.000 3.015.000 3.287.000
Sum anleggsmidler 1.318.000 3.186.000 3.186.000 3.883.000 4.253.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 32.000 102.000 0 0 0
Andre fordringer 6.000 10.000 85.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 676.000 1.147.000 768.000 954.000 878.000
Sum omløpsmidler 3.353.000 1.259.000 853.000 955.000 878.000
Sum eiendeler 4.671.000 4.445.000 4.039.000 4.838.000 5.131.000
Sum opptjent egenkapital 3.737.000 3.358.000 2.875.000 2.912.000 2.955.000
Sum egenkapital 3.842.000 3.463.000 2.980.000 3.017.000 3.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 51.000 48.000 38.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 22.000 0 350.000 350.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 202.000 382.000 655.000 947.000
Leverandørgjeld 10.000 26.000 17.000 27.000 2.000
Betalbar skatt 59.000 114.000 0 82.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 311.000 256.000 215.000 251.000 342.000
Utbytte 0 -350.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 360.000 385.000 446.000 457.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 780.000 678.000 1.167.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 4.672.000 4.445.000 4.040.000 4.839.000 5.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.591.000 479.000 175.000 -212.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 4.4 1.6 1.3 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 4.4 1.6 1.3 0.8 0.8
Soliditet 82.2 77.9 73.8 62.3 59.6
Resultatgrad 6.8 11.6 0.4 9 1
Rentedekningsgrad 91.3 43.2 0.2 11.7 74.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.3 14.2 0.7 9.2 9.1
Signatur
08.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex