Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyenlegeklinikken Naboulsi As
Juridisk navn:  Øyenlegeklinikken Naboulsi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90522003
Hans Blomgate 39 Hans Blomgate 39 Fax:
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 988380458
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.14%
Resultat  
  
14.13%
Egenkapital  
  
10.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.507.000 4.328.000 4.427.000 4.486.000 4.489.000
Resultat: 1.187.000 1.040.000 1.056.000 1.265.000 1.141.000
Egenkapital: 5.641.000 5.118.000 4.709.000 4.289.000 3.736.000
Regnskap for  Øyenlegeklinikken Naboulsi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.507.000 4.328.000 4.427.000 4.486.000 4.489.000
Driftskostnader -3.329.000 -3.308.000 -3.406.000 -3.239.000 -3.365.000
Driftsresultat 1.178.000 1.021.000 1.022.000 1.248.000 1.124.000
Finansinntekter 9.000 19.000 34.000 17.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 19.000 34.000 17.000 17.000
Resultat før skatt 1.187.000 1.040.000 1.056.000 1.265.000 1.141.000
Skattekostnad -264.000 -231.000 -236.000 -291.000 -275.000
Årsresultat 923.000 808.000 820.000 974.000 867.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 39.000 60.000 80.000
Sum omløpsmidler 6.718.000 6.135.000 5.699.000 5.425.000 4.797.000
Sum eiendeler 6.718.000 6.154.000 5.738.000 5.485.000 4.877.000
Sum opptjent egenkapital 5.541.000 5.018.000 4.609.000 4.189.000 3.636.000
Sum egenkapital 5.641.000 5.118.000 4.709.000 4.289.000 3.736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 1.036.000 1.029.000 1.195.000 1.141.000
Sum gjeld og egenkapital 6.718.000 6.154.000 5.738.000 5.484.000 4.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.507.000 4.328.000 4.427.000 4.486.000 4.489.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.507.000 4.328.000 4.427.000 4.486.000 4.489.000
Varekostnad -7.000 -9.000 -5.000 -5.000 -4.000
Lønninger -2.437.000 -2.464.000 -2.426.000 -2.497.000 -2.585.000
Avskrivning -19.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -866.000 -814.000 -954.000 -716.000 -755.000
Driftskostnader -3.329.000 -3.308.000 -3.406.000 -3.239.000 -3.365.000
Driftsresultat 1.178.000 1.021.000 1.022.000 1.248.000 1.124.000
Finansinntekter 9.000 19.000 34.000 17.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 19.000 34.000 17.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -420.000 -400.000
Årsresultat 923.000 808.000 820.000 974.000 867.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 39.000 60.000 80.000
Sum varige driftsmidler 19.000 39.000 60.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 39.000 60.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 5.000 2.000 49.000 9.000
Andre fordringer 21.000 19.000 13.000 36.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.694.000 6.110.000 5.683.000 5.340.000 4.779.000
Sum omløpsmidler 6.718.000 6.135.000 5.699.000 5.425.000 4.797.000
Sum eiendeler 6.718.000 6.154.000 5.738.000 5.485.000 4.877.000
Sum opptjent egenkapital 5.541.000 5.018.000 4.609.000 4.189.000 3.636.000
Sum egenkapital 5.641.000 5.118.000 4.709.000 4.289.000 3.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 22.000 21.000 31.000 18.000 0
Betalbar skatt 264.000 231.000 236.000 292.000 272.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 172.000 146.000 159.000 166.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -420.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 217.000 212.000 216.000 307.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 1.036.000 1.029.000 1.195.000 1.141.000
Sum gjeld og egenkapital 6.718.000 6.154.000 5.738.000 5.484.000 4.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.641.000 5.099.000 4.670.000 4.230.000 3.656.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5.9 5.5 4.5 4.2
Likviditetsgrad 2 6.2 5.9 5.5 4.5 4.2
Soliditet 84.0 83.2 82.1 78.2 76.6
Resultatgrad 26.1 23.6 23.1 27.8 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.7 16.9 18.4 23.1 23.4
Signatur
19.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMELEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex