Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyglimt AS
Juridisk navn:  Øyglimt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57850852
Lyngstien 4 Lyngstien 4 Fax: 57854292
6700 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 986363491
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/11/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.69%
Resultat  
  
53.63%
Egenkapital  
  
127.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.517.000 6.166.000 5.640.000 5.935.000 6.112.000
Resultat: 1.587.000 1.033.000 1.033.000 1.269.000 252.000
Egenkapital: 2.188.000 963.000 1.095.000 1.228.000 300.000
Regnskap for  Øyglimt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.517.000 6.166.000 5.640.000 5.935.000 6.112.000
Driftskostnader -4.897.000 -5.091.000 -4.551.000 -4.596.000 -5.789.000
Driftsresultat 1.620.000 1.075.000 1.089.000 1.339.000 323.000
Finansinntekter 16.000 16.000 15.000 14.000 14.000
Finanskostnader -49.000 -58.000 -71.000 -84.000 -85.000
Finans -33.000 -42.000 -56.000 -70.000 -71.000
Resultat før skatt 1.587.000 1.033.000 1.033.000 1.269.000 252.000
Skattekostnad -362.000 -265.000 -265.000 -342.000 -85.000
Årsresultat 1.224.000 768.000 768.000 927.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 498.000 686.000 893.000 1.203.000
Sum omløpsmidler 4.018.000 3.486.000 3.005.000 3.013.000 2.177.000
Sum eiendeler 4.355.000 3.984.000 3.691.000 3.906.000 3.380.000
Sum opptjent egenkapital 2.072.000 848.000 980.000 1.112.000 185.000
Sum egenkapital 2.188.000 963.000 1.095.000 1.228.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 771.000 1.021.000 1.271.000 1.521.000 1.799.000
Sum kortsiktig gjeld 1.396.000 2.000.000 1.325.000 1.157.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 4.355.000 3.985.000 3.692.000 3.906.000 3.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.557.000 6.127.000 5.640.000 5.935.000 6.112.000
Andre inntekter -40.000 40.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.517.000 6.166.000 5.640.000 5.935.000 6.112.000
Varekostnad 0 0 128.000 -62.000 -102.000
Lønninger -2.892.000 -2.780.000 -2.778.000 -2.413.000 -2.824.000
Avskrivning -161.000 -163.000 -207.000 -358.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.844.000 -2.148.000 -1.694.000 -1.763.000 -2.503.000
Driftskostnader -4.897.000 -5.091.000 -4.551.000 -4.596.000 -5.789.000
Driftsresultat 1.620.000 1.075.000 1.089.000 1.339.000 323.000
Finansinntekter 16.000 16.000 15.000 14.000 14.000
Finanskostnader -49.000 -58.000 -71.000 -84.000 -85.000
Finans -33.000 -42.000 -56.000 -70.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -900.000 0 -800.000
Årsresultat 1.224.000 768.000 768.000 927.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 19.000 28.000 38.000 47.000
Maskiner anlegg 0 0 0 41.000 72.000
Driftsløsøre 19.000 12.000 16.000 24.000 19.000
Sum varige driftsmidler 282.000 443.000 606.000 813.000 1.147.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 56.000 80.000 80.000 56.000
Sum anleggsmidler 337.000 498.000 686.000 893.000 1.203.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 40.000 281.000 94.000 163.000
Andre fordringer 105.000 83.000 77.000 72.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.913.000 3.363.000 2.647.000 2.846.000 1.945.000
Sum omløpsmidler 4.018.000 3.486.000 3.005.000 3.013.000 2.177.000
Sum eiendeler 4.355.000 3.984.000 3.691.000 3.906.000 3.380.000
Sum opptjent egenkapital 2.072.000 848.000 980.000 1.112.000 185.000
Sum egenkapital 2.188.000 963.000 1.095.000 1.228.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 771.000 1.021.000 1.271.000 1.521.000 1.799.000
Leverandørgjeld 312.000 286.000 331.000 258.000 489.000
Betalbar skatt 362.000 265.000 265.000 370.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 307.000 214.000 303.000 246.000 342.000
Utbytte 0 -900.000 -900.000 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 415.000 335.000 426.000 284.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 1.396.000 2.000.000 1.325.000 1.157.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 4.355.000 3.985.000 3.692.000 3.906.000 3.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.622.000 1.486.000 1.680.000 1.856.000 896.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.7 2.3 2.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.9 1.7 2.3 2.6 1.7
Soliditet 50.2 24.2 29.7 31.4 8.9
Resultatgrad 24.9 17.4 19.3 22.6 5.3
Rentedekningsgrad 33.1 18.5 15.3 15.9 4.0
Gjeldsgrad 1 3.1 2.4 2.2 10.3
Total kapitalrentabilitet 37.6 27.4 29.9 34.6 10.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex