Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyo Legekontor Eigedom As
Juridisk navn:  Øyo Legekontor Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hamnegata 2 Hamnegata 2 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 920915523
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
-74.67%
Egenkapital  
  
78.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 720.000 728.000 114.000
Resultat: 38.000 150.000 -141.000
Egenkapital: 66.000 37.000 -111.000
Regnskap for  Øyo Legekontor Eigedom As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 720.000 728.000 114.000
Driftskostnader -332.000 -325.000 -204.000
Driftsresultat 387.000 403.000 -90.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -350.000 -252.000 -51.000
Finans -350.000 -252.000 -51.000
Resultat før skatt 38.000 150.000 -141.000
Skattekostnad -8.000 -2.000 0
Årsresultat 29.000 148.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.096.000 7.272.000 7.170.000
Sum omløpsmidler 120.000 120.000 149.000
Sum eiendeler 7.216.000 7.392.000 7.319.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 7.000 -141.000
Sum egenkapital 66.000 37.000 -111.000
Sum langsiktig gjeld 7.085.000 7.342.000 7.381.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 13.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 7.216.000 7.392.000 7.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 720.000 728.000 114.000
Driftsinntekter 720.000 728.000 114.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -175.000 -182.000 -180.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -143.000 -24.000
Driftskostnader -332.000 -325.000 -204.000
Driftsresultat 387.000 403.000 -90.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -350.000 -252.000 -51.000
Finans -350.000 -252.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 29.000 148.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 6.964.000 7.106.000 7.023.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 132.000 165.000 147.000
Sum varige driftsmidler 7.096.000 7.272.000 7.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 7.096.000 7.272.000 7.170.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 117.000 120.000 149.000
Sum omløpsmidler 120.000 120.000 149.000
Sum eiendeler 7.216.000 7.392.000 7.319.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 7.000 -141.000
Sum egenkapital 66.000 37.000 -111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.085.000 7.342.000 7.381.000
Leverandørgjeld 10.000 0 8.000
Betalbar skatt 8.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 11.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 13.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 7.216.000 7.392.000 7.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 107.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.8 9.2 3
Likviditetsgrad 2 1.8 9.2 3
Soliditet 0.9 0.5 -1.5
Resultatgrad 53.8 55.4 -78.9
Rentedekningsgrad 1.1 1.6 -1.8
Gjeldsgrad 108.3 198.8 -66.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 5.5 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex