1000 Mile Norge AS
Juridisk navn:  1000 Mile Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51465340
Postboks 489 Korvettveien 31 Fax: 51465341
4379 Egersund 4374 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 868260912
Aksjekapital: 555.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: interfish marketing as
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
80.95%
Resultat  
  
70.12%
Egenkapital  
  
-13.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 152.000 84.000 93.000 94.000 112.000
Resultat: -49.000 -164.000 -179.000 -378.000 -34.000
Egenkapital: 297.000 345.000 510.000 93.000 471.000
Regnskap for  1000 Mile Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 152.000 84.000 93.000 94.000 112.000
Driftskostnader -201.000 -248.000 -274.000 -320.000 -147.000
Driftsresultat -49.000 -165.000 -181.000 -225.000 -35.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -153.000 0
Finans 0 2.000 -153.000 0
Resultat før skatt -49.000 -164.000 -179.000 -378.000 -34.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -164.000 -179.000 -378.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.001.000 1.001.000
Sum omløpsmidler 310.000 378.000 525.000 257.000 147.000
Sum eiendeler 311.000 379.000 526.000 1.258.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital -854.000 -806.000 -641.000 -462.000 -84.000
Sum egenkapital 297.000 345.000 510.000 93.000 471.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.005.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 33.000 17.000 160.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 378.000 527.000 1.258.000 1.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 152.000 84.000 93.000 94.000 112.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 152.000 84.000 93.000 94.000 112.000
Varekostnad -113.000 -49.000 -19.000 -77.000 -52.000
Lønninger 0 -1.000 -26.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -199.000 -254.000 -217.000 -95.000
Driftskostnader -201.000 -248.000 -274.000 -320.000 -147.000
Driftsresultat -49.000 -165.000 -181.000 -225.000 -35.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -153.000 0
Finans 0 2.000 -153.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -164.000 -179.000 -378.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.001.000 1.001.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.001.000 1.001.000
Varebeholdning 281.000 292.000 262.000 171.000 124.000
Kundefordringer 0 0 2.000 1.000
Andre fordringer 21.000 14.000 10.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 72.000 254.000 78.000 23.000
Sum omløpsmidler 310.000 378.000 525.000 257.000 147.000
Sum eiendeler 311.000 379.000 526.000 1.258.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital -854.000 -806.000 -641.000 -462.000 -84.000
Sum egenkapital 297.000 345.000 510.000 93.000 471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.005.000 250.000
Leverandørgjeld 24.000 16.000 20.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 9.000 0 140.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 33.000 17.000 160.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 378.000 527.000 1.258.000 1.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000 345.000 508.000 97.000 -280.000
Likviditetsgrad 1 20.7 11. 30.9 1.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.9 2.6 15.5 0.5 0.1
Soliditet 95.2 91.3 96.8 7.4 4
Resultatgrad -32.2 -196.4 -194.6 -239.4 -31.3
Rentedekningsgrad -1.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 12.5 1.4
Total kapitalrentabilitet -15.7 -43.7 -17.9
Signatur
31.10.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
31.10.2016
PROKURA HVER FOR SEG
LEIDLAND TOLLAK INGARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex