Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
180.No Nummeropplysningen As
Juridisk navn:  180.No Nummeropplysningen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81550160
Nydalsveien 36A Nydalsveien 36A Fax: 81550161
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987428317
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/20/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nettkatalogen as
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.77%
Resultat  
  
45.37%
Egenkapital  
  
-54.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.326.000 77.111.000 68.319.000 73.747.000 90.877.000
Resultat: 4.457.000 3.066.000 -7.658.000 7.816.000 25.177.000
Egenkapital: 5.464.000 11.985.000 8.881.000 14.548.000 28.613.000
Regnskap for  180.No Nummeropplysningen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.326.000 77.111.000 68.319.000 73.747.000 90.877.000
Driftskostnader -56.287.000 -74.261.000 -76.144.000 -66.244.000 -66.078.000
Driftsresultat 4.040.000 2.851.000 -7.825.000 7.503.000 24.799.000
Finansinntekter 464.000 256.000 229.000 386.000 484.000
Finanskostnader -46.000 -40.000 -61.000 -73.000 -105.000
Finans 418.000 216.000 168.000 313.000 379.000
Resultat før skatt 4.457.000 3.066.000 -7.658.000 7.816.000 25.177.000
Skattekostnad -981.000 -572.000 1.664.000 -1.859.000 -6.334.000
Årsresultat 3.476.000 2.495.000 -5.994.000 5.957.000 18.843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.912.000 12.904.000 12.946.000 12.968.000 12.999.000
Sum omløpsmidler 25.997.000 23.034.000 30.082.000 44.250.000 59.446.000
Sum eiendeler 38.909.000 35.938.000 43.028.000 57.218.000 72.445.000
Sum opptjent egenkapital 4.956.000 10.075.000 7.580.000 13.575.000 28.105.000
Sum egenkapital 5.464.000 11.985.000 8.881.000 14.548.000 28.613.000
Sum langsiktig gjeld 634.000 1.060.000 317.000 1.883.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 32.810.000 22.894.000 33.831.000 40.787.000 43.396.000
Sum gjeld og egenkapital 38.908.000 35.938.000 43.028.000 57.219.000 72.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.326.000 77.111.000 68.319.000 73.747.000 90.877.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.326.000 77.111.000 68.319.000 73.747.000 90.877.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -19.062.000 -20.598.000 -20.260.000 -19.710.000 -22.671.000
Avskrivning -33.000 -42.000 -80.000 -112.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.192.000 -53.621.000 -55.804.000 -46.422.000 -43.123.000
Driftskostnader -56.287.000 -74.261.000 -76.144.000 -66.244.000 -66.078.000
Driftsresultat 4.040.000 2.851.000 -7.825.000 7.503.000 24.799.000
Finansinntekter 464.000 256.000 229.000 386.000 484.000
Finanskostnader -46.000 -40.000 -61.000 -73.000 -105.000
Finans 418.000 216.000 168.000 313.000 379.000
Konsernbidrag -10.040.000 0 0 -20.000.000 -16.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.476.000 2.495.000 -5.994.000 5.957.000 18.843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 13.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 110.000 152.000 162.000 205.000
Sum varige driftsmidler 118.000 110.000 152.000 175.000 205.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.794.000 12.794.000 12.794.000 12.794.000 12.794.000
Sum anleggsmidler 12.912.000 12.904.000 12.946.000 12.968.000 12.999.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.856.000 15.138.000 20.378.000 27.078.000 26.044.000
Andre fordringer 681.000 509.000 1.581.000 1.470.000 1.090.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.929.000 6.606.000 7.699.000 14.550.000 29.419.000
Sum omløpsmidler 25.997.000 23.034.000 30.082.000 44.250.000 59.446.000
Sum eiendeler 38.909.000 35.938.000 43.028.000 57.218.000 72.445.000
Sum opptjent egenkapital 4.956.000 10.075.000 7.580.000 13.575.000 28.105.000
Sum egenkapital 5.464.000 11.985.000 8.881.000 14.548.000 28.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 634.000 1.060.000 317.000 1.883.000 436.000
Gjeld til kredittinstitutt 25.206.000 18.254.000 27.250.000 35.540.000 31.274.000
Sum langsiktig gjeld 634.000 1.060.000 317.000 1.883.000 436.000
Leverandørgjeld 1.526.000 1.716.000 2.994.000 1.923.000 1.263.000
Betalbar skatt 1.396.000 0 0 405.000 5.947.000
Skyldig offentlige avgifter 2.353.000 1.610.000 2.020.000 1.846.000 2.122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.330.000 1.313.000 1.568.000 1.072.000 2.791.000
Sum kortsiktig gjeld 32.810.000 22.894.000 33.831.000 40.787.000 43.396.000
Sum gjeld og egenkapital 38.908.000 35.938.000 43.028.000 57.219.000 72.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.813.000 140.000 -3.749.000 3.463.000 16.050.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.9 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.9 1.1 1.4
Soliditet 14.0 33.3 20.6 25.4 39.5
Resultatgrad 6.7 3.7 -11.5 10.2 27.3
Rentedekningsgrad 87.8 71.3 -128.3 102.8 236.2
Gjeldsgrad 6.1 2 3.8 2.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.6 8.6 -17.7 13.8 34.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex