Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2018 Eiendom As
Juridisk navn:  2018 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71570460
Postboks 376 Nedre Enggate 14 Fax: 71570461
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 987605197
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.82%
Resultat  
  
4.21%
Egenkapital  
  
1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.750.000 1.702.000 1.647.000 1.630.000 1.545.000
Resultat: 989.000 949.000 958.000 1.113.000 1.017.000
Egenkapital: 3.058.000 3.025.000 2.981.000 3.217.000 4.845.000
Regnskap for  2018 Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.750.000 1.702.000 1.647.000 1.630.000 1.545.000
Driftskostnader -643.000 -590.000 -538.000 -361.000 -353.000
Driftsresultat 1.107.000 1.112.000 1.108.000 1.269.000 1.192.000
Finansinntekter 5.000 8.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -170.000 -154.000 -159.000 -176.000
Finans -119.000 -162.000 -151.000 -156.000 -175.000
Resultat før skatt 989.000 949.000 958.000 1.113.000 1.017.000
Skattekostnad -217.000 -209.000 -194.000 -241.000 -229.000
Årsresultat 771.000 740.000 764.000 872.000 787.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.340.000 9.531.000 9.722.000 9.913.000 10.107.000
Sum omløpsmidler 2.355.000 1.490.000 866.000 2.761.000 1.763.000
Sum eiendeler 11.695.000 11.021.000 10.588.000 12.674.000 11.870.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 1.025.000 981.000 1.217.000 2.845.000
Sum egenkapital 3.058.000 3.025.000 2.981.000 3.217.000 4.845.000
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 5.567.000 5.881.000 6.216.000 6.289.000
Sum kortsiktig gjeld 3.387.000 2.429.000 1.726.000 3.242.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 11.695.000 11.021.000 10.588.000 12.675.000 11.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.750.000 1.702.000 1.647.000 1.630.000 1.545.000
Driftsinntekter 1.750.000 1.702.000 1.647.000 1.630.000 1.545.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -191.000 -191.000 -191.000 -194.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -452.000 -399.000 -347.000 -167.000 -162.000
Driftskostnader -643.000 -590.000 -538.000 -361.000 -353.000
Driftsresultat 1.107.000 1.112.000 1.108.000 1.269.000 1.192.000
Finansinntekter 5.000 8.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -170.000 -154.000 -159.000 -176.000
Finans -119.000 -162.000 -151.000 -156.000 -175.000
Konsernbidrag -739.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -2.500.000 0
Årsresultat 771.000 740.000 764.000 872.000 787.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.340.000 9.531.000 9.722.000 9.913.000 10.107.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.340.000 9.531.000 9.722.000 9.913.000 10.107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.340.000 9.531.000 9.722.000 9.913.000 10.107.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 548.000 537.000 524.000 508.000 500.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.807.000 953.000 342.000 2.254.000 1.262.000
Sum omløpsmidler 2.355.000 1.490.000 866.000 2.761.000 1.763.000
Sum eiendeler 11.695.000 11.021.000 10.588.000 12.674.000 11.870.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 1.025.000 981.000 1.217.000 2.845.000
Sum egenkapital 3.058.000 3.025.000 2.981.000 3.217.000 4.845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 609.000 600.000 588.000 597.000 601.000
Gjeld til kredittinstitutt 947.000 893.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 5.567.000 5.881.000 6.216.000 6.289.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 203.000 245.000 225.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 107.000 104.000 91.000 99.000
Utbytte 0 -1.000.000 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.331.000 1.430.000 419.000 406.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 3.387.000 2.429.000 1.726.000 3.242.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 11.695.000 11.021.000 10.588.000 12.675.000 11.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.032.000 -939.000 -860.000 -481.000 1.027.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.5 0.9 2.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.5 0.9 2.4
Soliditet 26.1 27.4 28.2 25.4 40.8
Resultatgrad 63.3 65.3 67.3 77.9 77.2
Rentedekningsgrad 8.9 6.5 7.2 8 6.8
Gjeldsgrad 2.8 2.6 2.6 2.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 9.5 10.2 10.5 1 10.1
Signatur
04.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex