Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
247 Consulting AS
Juridisk navn:  247 Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23896990
Thomas Heftyes Gate 29 Thomas Heftyes Gate 29 Fax: 23896991
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982339219
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 7/14/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norput as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.56%
Resultat  
  
-1650%
Egenkapital  
  
-21.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 131.000 157.000 397.000 423.000 437.000
Resultat: -35.000 -2.000 -22.000 134.000 -20.000
Egenkapital: 127.000 162.000 165.000 187.000 61.000
Regnskap for  247 Consulting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 131.000 157.000 397.000 423.000 437.000
Driftskostnader -166.000 -151.000 -412.000 -283.000 -457.000
Driftsresultat -35.000 6.000 -16.000 140.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -7.000 -7.000 -1.000
Finans -8.000 -7.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt -35.000 -2.000 -22.000 134.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 -8.000 0
Årsresultat -35.000 -2.000 -22.000 126.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 453.000 555.000 564.000 632.000 614.000
Sum eiendeler 453.000 555.000 564.000 632.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 37.000 40.000 62.000 -64.000
Sum egenkapital 127.000 162.000 165.000 187.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 233.000 225.000 225.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 159.000 175.000 220.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 452.000 554.000 565.000 632.000 615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.000 177.000 365.000 427.000 472.000
Andre inntekter 27.000 -20.000 32.000 -4.000 -36.000
Driftsinntekter 131.000 157.000 397.000 423.000 437.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -65.000 -205.000 -206.000 -362.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -86.000 -207.000 -77.000 -95.000
Driftskostnader -166.000 -151.000 -412.000 -283.000 -457.000
Driftsresultat -35.000 6.000 -16.000 140.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -7.000 -7.000 -1.000
Finans -8.000 -7.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -2.000 -22.000 126.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 128.000 196.000 176.000
Andre fordringer 62.000 82.000 50.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 413.000 355.000 386.000 384.000
Sum omløpsmidler 453.000 555.000 564.000 632.000 614.000
Sum eiendeler 453.000 555.000 564.000 632.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 37.000 40.000 62.000 -64.000
Sum egenkapital 127.000 162.000 165.000 187.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 233.000 233.000 225.000 225.000 225.000
Leverandørgjeld 18.000 2.000 3.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 64.000 79.000 107.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 77.000 94.000 102.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 159.000 175.000 220.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 452.000 554.000 565.000 632.000 615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 361.000 396.000 389.000 412.000 285.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.5 3.2 2.9 1.9
Likviditetsgrad 2 4.9 3.5 3.2 2.9 1.9
Soliditet 28.1 29.2 29.2 29.6 9.9
Resultatgrad -26.7 3.8 33.1 -4.6
Rentedekningsgrad 0.8 -2.3 2
Gjeldsgrad 2.6 2.4 2.4 2.4 9.1
Total kapitalrentabilitet -7.7 1.1 -2.8 22.2 -3.3
Signatur
27.05.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.05.2021
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex