Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2. Sandnes Sjøspeidergruppe Av Nsf
Juridisk navn:  2. Sandnes Sjøspeidergruppe Av Nsf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661493
Daleveien 110 Daleveien 110 Fax:
4328 Sandnes 4328 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 975484548
Aksjekapital: 1.956.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/1968
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.78%
Resultat  
  
-94.52%
Egenkapital  
  
-6.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.077.000 1.326.000 1.399.000 949.000
Resultat: 8.000 146.000 -255.000 -385.000
Egenkapital: 1.483.000 1.580.000 1.435.000 1.571.000
Regnskap for  2. Sandnes Sjøspeidergruppe Av Nsf
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.077.000 1.326.000 1.399.000 949.000
Driftskostnader -1.070.000 -1.186.000 -1.660.000 -1.338.000
Driftsresultat 6.000 140.000 -262.000 -389.000
Finansinntekter 12.000 7.000 8.000 10.000
Finanskostnader -10.000 0 -1.000 -5.000
Finans 2.000 7.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 8.000 146.000 -255.000 -385.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 146.000 -255.000 -385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.623.000 1.622.000 1.482.000 1.618.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.622.000 1.482.000 1.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.580.000 1.435.000 1.571.000
Sum egenkapital 1.483.000 1.580.000 1.435.000 1.571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 42.000 47.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.622.000 1.482.000 1.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.077.000 1.326.000 0 0
Andre inntekter 0 0 1.399.000 949.000
Driftsinntekter 1.077.000 1.326.000 1.399.000 949.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.070.000 -1.186.000 -1.660.000 -1.338.000
Driftskostnader -1.070.000 -1.186.000 -1.660.000 -1.338.000
Driftsresultat 6.000 140.000 -262.000 -389.000
Finansinntekter 12.000 7.000 8.000 10.000
Finanskostnader -10.000 0 -1.000 -5.000
Finans 2.000 7.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 146.000 -255.000 -385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 16.000 175.000 257.000
Andre fordringer 100.000 0 33.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.494.000 1.606.000 1.274.000 1.165.000
Sum omløpsmidler 1.623.000 1.622.000 1.482.000 1.618.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.622.000 1.482.000 1.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.580.000 1.435.000 1.571.000
Sum egenkapital 1.483.000 1.580.000 1.435.000 1.571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 140.000 37.000 42.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 42.000 47.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.622.000 1.482.000 1.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.483.000 1.580.000 1.435.000 1.571.000
Likviditetsgrad 1 11.6 38.6 31.5 34.4
Likviditetsgrad 2 11.6 38.6 31.5 34.4
Soliditet 91.4 97.4 96.8 97.1
Resultatgrad 0.6 10.6 -18.7
Rentedekningsgrad 0.6 -77.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.1 9.1 -17.1 -23.4
Signatur
01.02.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex