Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2entertain Norge AS
Juridisk navn:  2entertain Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90756341
Box 278 Konows Gate 5 Fax: 23274091
9999 Utlandet 192 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983569285
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 6/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.82%
Resultat  
  
-59.01%
Egenkapital  
  
-20.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.857.000 32.458.000 44.717.000 43.918.000 55.155.000
Resultat: 1.324.000 3.230.000 6.008.000 5.476.000 5.522.000
Egenkapital: 3.268.000 4.127.000 4.127.000 4.127.000 4.127.000
Regnskap for  2entertain Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.857.000 32.458.000 44.717.000 43.918.000 55.155.000
Driftskostnader -18.722.000 -29.463.000 -38.833.000 -38.448.000 -49.710.000
Driftsresultat 1.135.000 2.995.000 5.885.000 5.470.000 5.445.000
Finansinntekter 189.000 234.000 131.000 13.000 85.000
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -9.000
Finans 189.000 234.000 124.000 7.000 76.000
Resultat før skatt 1.324.000 3.230.000 6.008.000 5.476.000 5.522.000
Skattekostnad -325.000 -741.000 -1.623.000 -1.395.000 -1.450.000
Årsresultat 999.000 2.489.000 4.386.000 4.081.000 4.072.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 310.000 458.000 541.000 531.000 615.000
Sum omløpsmidler 8.477.000 13.609.000 18.787.000 19.660.000 23.123.000
Sum eiendeler 8.787.000 14.067.000 19.328.000 20.191.000 23.738.000
Sum opptjent egenkapital 2.968.000 3.827.000 3.827.000 3.827.000 3.827.000
Sum egenkapital 3.268.000 4.127.000 4.127.000 4.127.000 4.127.000
Sum langsiktig gjeld -11.000 2.000 12.000 24.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 5.530.000 9.939.000 15.189.000 16.041.000 19.583.000
Sum gjeld og egenkapital 8.787.000 14.068.000 19.328.000 20.192.000 23.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.783.000 32.336.000 44.712.000 43.910.000 55.149.000
Andre inntekter 1.075.000 122.000 6.000 8.000 7.000
Driftsinntekter 19.857.000 32.458.000 44.717.000 43.918.000 55.155.000
Varekostnad -11.162.000 -15.595.000 -22.614.000 -20.630.000 -31.709.000
Lønninger -5.996.000 -12.155.000 -13.863.000 -15.099.000 -15.260.000
Avskrivning -148.000 -157.000 -158.000 -116.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.416.000 -1.556.000 -2.198.000 -2.603.000 -2.639.000
Driftskostnader -18.722.000 -29.463.000 -38.833.000 -38.448.000 -49.710.000
Driftsresultat 1.135.000 2.995.000 5.885.000 5.470.000 5.445.000
Finansinntekter 189.000 234.000 131.000 13.000 85.000
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -9.000
Finans 189.000 234.000 124.000 7.000 76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.489.000 0 -4.081.000 -4.072.000
Årsresultat 999.000 2.489.000 4.386.000 4.081.000 4.072.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 310.000 458.000 541.000 531.000 0
Sum varige driftsmidler 310.000 458.000 541.000 531.000 615.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 310.000 458.000 541.000 531.000 615.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 545.000 2.452.000 4.766.000 43.000 5.217.000
Andre fordringer 3.911.000 9.858.000 13.108.000 10.791.000 7.348.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.021.000 1.299.000 913.000 8.825.000 10.558.000
Sum omløpsmidler 8.477.000 13.609.000 18.787.000 19.660.000 23.123.000
Sum eiendeler 8.787.000 14.067.000 19.328.000 20.191.000 23.738.000
Sum opptjent egenkapital 2.968.000 3.827.000 3.827.000 3.827.000 3.827.000
Sum egenkapital 3.268.000 4.127.000 4.127.000 4.127.000 4.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser -11.000 2.000 12.000 24.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -11.000 2.000 12.000 24.000 27.000
Leverandørgjeld 251.000 1.393.000 1.340.000 2.004.000 2.184.000
Betalbar skatt 8.000 945.000 882.000 1.126.000 951.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 637.000 671.000 759.000 830.000
Utbytte -2.489.000 0 -4.081.000 -4.072.000
Annen kortsiktig gjeld 5.148.000 4.475.000 7.911.000 8.070.000 11.547.000
Sum kortsiktig gjeld 5.530.000 9.939.000 15.189.000 16.041.000 19.583.000
Sum gjeld og egenkapital 8.787.000 14.068.000 19.328.000 20.192.000 23.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.947.000 3.670.000 3.598.000 3.619.000 3.540.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2
Soliditet 37.2 29.3 21.4 20.4 17.4
Resultatgrad 5.7 9.2 13.2 12.5 9.9
Rentedekningsgrad 840.7 911.7 6
Gjeldsgrad 1.7 2.4 3.7 3.9 4.8
Total kapitalrentabilitet 15.1 2 31.1 27.2 23.3
Signatur
06.04.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex