Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
3 Kløver As
Juridisk navn:  3 Kløver As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90255557
Bratsbergvegen 139 Bratsbergvegen 139 Fax:
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990993718
Aksjekapital: 333.400 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 2/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Service-ringen As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.55%
Resultat  
  
-305.53%
Egenkapital  
  
-17.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.169.000 26.744.000 31.647.000 33.020.000 23.575.000
Resultat: -1.153.000 561.000 2.853.000 1.877.000 941.000
Egenkapital: 5.482.000 6.606.000 6.175.000 4.950.000 3.203.000
Regnskap for  3 Kløver As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.169.000 26.744.000 31.647.000 33.020.000 23.575.000
Driftskostnader -31.266.000 -26.131.000 -28.724.000 -31.081.000 -22.533.000
Driftsresultat -98.000 613.000 2.923.000 1.940.000 1.042.000
Finansinntekter 1.000 1.000 18.000 2.000
Finanskostnader -1.055.000 -53.000 -72.000 -81.000 -103.000
Finans -1.055.000 -52.000 -71.000 -63.000 -101.000
Resultat før skatt -1.153.000 561.000 2.853.000 1.877.000 941.000
Skattekostnad 28.000 -129.000 -628.000 -431.000 -227.000
Årsresultat -1.125.000 432.000 2.225.000 1.447.000 714.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 451.000 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000
Sum omløpsmidler 7.387.000 9.493.000 7.906.000 8.157.000 5.540.000
Sum eiendeler 7.838.000 10.246.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000
Sum opptjent egenkapital 4.829.000 5.953.000 5.521.000 4.296.000 2.850.000
Sum egenkapital 5.482.000 6.606.000 6.175.000 4.950.000 3.203.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 542.000 980.000 1.444.000
Sum kortsiktig gjeld 2.356.000 3.465.000 2.199.000 3.270.000 2.146.000
Sum gjeld og egenkapital 7.838.000 10.245.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.939.000 26.719.000 31.318.000 33.020.000 23.050.000
Andre inntekter 230.000 25.000 329.000 0 525.000
Driftsinntekter 31.169.000 26.744.000 31.647.000 33.020.000 23.575.000
Varekostnad -18.500.000 -13.671.000 -17.135.000 -19.514.000 -11.737.000
Lønninger -8.529.000 -7.651.000 -7.694.000 -6.786.000 -6.529.000
Avskrivning -378.000 -428.000 -407.000 -363.000 -433.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.859.000 -4.381.000 -3.488.000 -4.418.000 -3.834.000
Driftskostnader -31.266.000 -26.131.000 -28.724.000 -31.081.000 -22.533.000
Driftsresultat -98.000 613.000 2.923.000 1.940.000 1.042.000
Finansinntekter 1.000 1.000 18.000 2.000
Finanskostnader -1.055.000 -53.000 -72.000 -81.000 -103.000
Finans -1.055.000 -52.000 -71.000 -63.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.125.000 432.000 2.225.000 1.447.000 714.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 405.000 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000
Sum varige driftsmidler 405.000 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 451.000 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000
Varebeholdning 120.000 0 0 0
Kundefordringer 3.889.000 4.048.000 2.526.000 5.145.000 4.670.000
Andre fordringer 657.000 792.000 677.000 626.000 734.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.721.000 4.654.000 4.704.000 2.387.000 136.000
Sum omløpsmidler 7.387.000 9.493.000 7.906.000 8.157.000 5.540.000
Sum eiendeler 7.838.000 10.246.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000
Sum opptjent egenkapital 4.829.000 5.953.000 5.521.000 4.296.000 2.850.000
Sum egenkapital 5.482.000 6.606.000 6.175.000 4.950.000 3.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 58.000 57.000 99.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 174.000 542.000 980.000 1.444.000
Leverandørgjeld 939.000 1.942.000 471.000 1.461.000 837.000
Betalbar skatt 28.000 178.000 627.000 473.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 719.000 765.000 490.000 816.000 689.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 671.000 580.000 612.000 519.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 2.356.000 3.465.000 2.199.000 3.270.000 2.146.000
Sum gjeld og egenkapital 7.838.000 10.245.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.031.000 6.028.000 5.707.000 4.887.000 3.394.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.7 3.6 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 3.6 2.5 2.6
Soliditet 69.9 64.5 69.3 53.8 47.2
Resultatgrad -0.3 2.3 9.2 5.9 4.4
Rentedekningsgrad -0.1 11.6 40.6 2 10.1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.4 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -1.3 6.0 32.8 21.3 15.4
Signatur
01.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.04.2022
Prokura hver for seg
Aarnseth Stig Malte
Prokura hver for seg
Nilsen Tor Birger
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex