Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
3d Arkitekter AS
Juridisk navn:  3d Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35064477
Postboks 20 Stasjonsvegen 19 Fax: 35050868
3833 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 981490274
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/8/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: trede arkitekter as
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.3%
Resultat  
  
-10.47%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.821.000 2.030.000 2.001.000 1.947.000 2.120.000
Resultat: 308.000 344.000 351.000 292.000 274.000
Egenkapital: 108.000 108.000 403.000 328.000 221.000
Regnskap for  3d Arkitekter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.821.000 2.030.000 2.001.000 1.947.000 2.120.000
Driftskostnader -1.510.000 -1.683.000 -1.647.000 -1.651.000 -1.842.000
Driftsresultat 311.000 348.000 355.000 297.000 278.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 308.000 344.000 351.000 292.000 274.000
Skattekostnad -68.000 -70.000 -76.000 -65.000 -72.000
Årsresultat 240.000 275.000 275.000 227.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 170.000 190.000 208.000 140.000
Sum omløpsmidler 626.000 688.000 892.000 605.000 797.000
Sum eiendeler 789.000 858.000 1.082.000 813.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 78.000 373.000 298.000 71.000
Sum egenkapital 108.000 108.000 403.000 328.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 750.000 679.000 485.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 789.000 859.000 1.082.000 813.000 937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.821.000 2.014.000 2.001.000 1.947.000 2.120.000
Andre inntekter 16.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.821.000 2.030.000 2.001.000 1.947.000 2.120.000
Varekostnad -3.000 -12.000 -33.000 -45.000 -91.000
Lønninger -980.000 -1.123.000 -1.016.000 -1.019.000 -1.098.000
Avskrivning -7.000 -6.000 -18.000 -21.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -520.000 -542.000 -580.000 -566.000 -642.000
Driftskostnader -1.510.000 -1.683.000 -1.647.000 -1.651.000 -1.842.000
Driftsresultat 311.000 348.000 355.000 297.000 278.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -240.000 -270.000 -200.000 0 -200.000
Årsresultat 240.000 275.000 275.000 227.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 170.000 190.000 208.000 140.000
Sum varige driftsmidler 163.000 170.000 190.000 208.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 163.000 170.000 190.000 208.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 114.000 151.000 332.000 190.000 213.000
Andre fordringer 111.000 153.000 61.000 46.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 400.000 384.000 499.000 369.000 515.000
Sum omløpsmidler 626.000 688.000 892.000 605.000 797.000
Sum eiendeler 789.000 858.000 1.082.000 813.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 78.000 373.000 298.000 71.000
Sum egenkapital 108.000 108.000 403.000 328.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 96.000 70.000 72.000 64.000 58.000
Betalbar skatt 68.000 69.000 76.000 65.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 186.000 166.000 142.000 164.000 186.000
Utbytte -240.000 -270.000 -200.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 91.000 176.000 189.000 191.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 681.000 750.000 679.000 485.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 789.000 859.000 1.082.000 813.000 937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 -62.000 213.000 120.000 81.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.3 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.3 1.2 1.1
Soliditet 13.7 12.6 37.2 40.3 23.6
Resultatgrad 17.1 17.1 17.7 15.3 13.1
Rentedekningsgrad 103.7 69.6 7 59.4 55.6
Gjeldsgrad 6.3 7.0 1.7 1.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 39.4 40.6 32.9 36.7 29.8
Signatur
04.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2021
Daglig leder alene.styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex