Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
62 Nord As
Juridisk navn:  62 Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70114430
Skansekaia Skansekaia Fax: 70114439
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 990821097
Aksjekapital: 25.030.668 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 12/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.44%
Resultat  
  
-1229.66%
Egenkapital  
  
-6.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.659.000 29.158.000 26.218.000 22.348.000 23.844.000
Resultat: -1.569.000 -118.000 407.000 -1.560.000 -4.004.000
Egenkapital: 16.960.000 18.191.000 18.921.000 19.231.000 19.892.000
Regnskap for  62 Nord As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.659.000 29.158.000 26.218.000 22.348.000 23.844.000
Driftskostnader -34.843.000 -28.660.000 -25.257.000 -23.180.000 -26.547.000
Driftsresultat -1.184.000 498.000 961.000 -832.000 -2.702.000
Finansinntekter 271.000 92.000 5.000 210.000 224.000
Finanskostnader -656.000 -707.000 -559.000 -939.000 -1.526.000
Finans -385.000 -615.000 -554.000 -729.000 -1.302.000
Resultat før skatt -1.569.000 -118.000 407.000 -1.560.000 -4.004.000
Skattekostnad 338.000 -613.000 -716.000 -241.000 -354.000
Årsresultat -1.231.000 -731.000 -309.000 -1.801.000 -4.358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.246.000 34.504.000 22.706.000 25.944.000 30.412.000
Sum omløpsmidler 3.314.000 2.403.000 11.014.000 3.761.000 14.288.000
Sum eiendeler 33.560.000 36.907.000 33.720.000 29.705.000 44.700.000
Sum opptjent egenkapital -7.750.000 -6.519.000 -5.788.000 -31.268.000 -30.607.000
Sum egenkapital 16.960.000 18.191.000 18.921.000 19.231.000 19.892.000
Sum langsiktig gjeld 4.572.000 4.811.000 2.777.000 3.630.000 12.626.000
Sum kortsiktig gjeld 12.028.000 13.905.000 12.022.000 6.845.000 12.183.000
Sum gjeld og egenkapital 33.560.000 36.907.000 33.721.000 29.706.000 44.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.275.000 22.637.000 19.556.000 18.632.000 19.771.000
Andre inntekter 7.385.000 6.521.000 6.662.000 3.716.000 4.073.000
Driftsinntekter 33.659.000 29.158.000 26.218.000 22.348.000 23.844.000
Varekostnad -9.398.000 -6.651.000 -5.314.000 -4.509.000 -5.915.000
Lønninger -12.268.000 -10.389.000 -9.236.000 -8.565.000 -10.191.000
Avskrivning -1.991.000 -1.674.000 -1.610.000 -1.736.000 -2.728.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.186.000 -9.946.000 -9.097.000 -8.370.000 -7.713.000
Driftskostnader -34.843.000 -28.660.000 -25.257.000 -23.180.000 -26.547.000
Driftsresultat -1.184.000 498.000 961.000 -832.000 -2.702.000
Finansinntekter 271.000 92.000 5.000 210.000 224.000
Finanskostnader -656.000 -707.000 -559.000 -939.000 -1.526.000
Finans -385.000 -615.000 -554.000 -729.000 -1.302.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.231.000 -731.000 -309.000 -1.801.000 -4.358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.056.000 13.403.000 14.016.000 14.734.000 15.416.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.466.000 1.510.000 1.747.000 1.983.000 2.227.000
Driftsløsøre 205.000 318.000 224.000 358.000 523.000
Sum varige driftsmidler 10.543.000 10.942.000 8.660.000 11.180.000 8.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.647.000 10.159.000 30.000 30.000 6.847.000
Sum anleggsmidler 30.246.000 34.504.000 22.706.000 25.944.000 30.412.000
Varebeholdning 48.000 32.000 34.000 44.000 39.000
Kundefordringer 2.377.000 1.406.000 9.014.000 1.744.000 13.675.000
Andre fordringer 278.000 537.000 1.603.000 1.555.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 611.000 427.000 363.000 418.000 457.000
Sum omløpsmidler 3.314.000 2.403.000 11.014.000 3.761.000 14.288.000
Sum eiendeler 33.560.000 36.907.000 33.720.000 29.705.000 44.700.000
Sum opptjent egenkapital -7.750.000 -6.519.000 -5.788.000 -31.268.000 -30.607.000
Sum egenkapital 16.960.000 18.191.000 18.921.000 19.231.000 19.892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.773.000 10.004.000 8.282.000 4.780.000 9.922.000
Sum langsiktig gjeld 4.572.000 4.811.000 2.777.000 3.630.000 12.626.000
Leverandørgjeld 1.975.000 1.998.000 1.649.000 820.000 1.128.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 899.000 823.000 1.194.000 590.000 763.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.381.000 1.081.000 897.000 655.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 12.028.000 13.905.000 12.022.000 6.845.000 12.183.000
Sum gjeld og egenkapital 33.560.000 36.907.000 33.721.000 29.706.000 44.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.714.000 -11.502.000 -1.008.000 -3.084.000 2.105.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.9 0.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.9 0.5 1.2
Soliditet 50.5 49.3 56.1 64.7 44.5
Resultatgrad -3.5 1.7 3.7 -3.7 -11.3
Rentedekningsgrad -1.8 0.7 1.7 -0.9 -1.6
Gjeldsgrad 1 1 0.8 0.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -2.7 1.6 2.9 -2.1 -5.5
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex