705 Senteret As
Juridisk navn:  705 Senteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41310241
Kløftvegen 1 Kløftvegen 1 Fax:
7590 Tydal 7590 Tydal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Tydal
Org.nr: 913810767
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Selbu AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.5%
Resultat  
  
108.47%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 530.000 484.000 496.000 386.000 351.000
Resultat: 5.000 -59.000 -24.000 -86.000 -173.000
Egenkapital: -379.000 -383.000 -337.000 -313.000 -244.000
Regnskap for  705 Senteret As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 530.000 484.000 496.000 386.000 351.000
Driftskostnader -407.000 -408.000 -388.000 -340.000 -376.000
Driftsresultat 122.000 76.000 108.000 46.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -118.000 -135.000 -132.000 -132.000 -149.000
Finans -118.000 -135.000 -132.000 -132.000 -149.000
Resultat før skatt 5.000 -59.000 -24.000 -86.000 -173.000
Skattekostnad -1.000 13.000 1.000 16.000 39.000
Årsresultat 4.000 -46.000 -23.000 -70.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.345.000 2.460.000 2.561.000 2.675.000 2.773.000
Sum omløpsmidler 80.000 47.000 98.000 85.000 83.000
Sum eiendeler 2.425.000 2.507.000 2.659.000 2.760.000 2.856.000
Sum opptjent egenkapital -409.000 -413.000 -367.000 -343.000 -274.000
Sum egenkapital -379.000 -383.000 -337.000 -313.000 -244.000
Sum langsiktig gjeld 2.215.000 2.293.000 2.398.000 2.485.000 2.540.000
Sum kortsiktig gjeld 589.000 597.000 598.000 588.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 2.425.000 2.507.000 2.659.000 2.760.000 2.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.000 471.000 483.000 384.000 351.000
Andre inntekter 13.000 13.000 13.000 2.000 0
Driftsinntekter 530.000 484.000 496.000 386.000 351.000
Varekostnad 0 -1.000 -3.000 -8.000
Lønninger 0 0 0 -1.000
Avskrivning -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -294.000 -273.000 -223.000 -257.000
Driftskostnader -407.000 -408.000 -388.000 -340.000 -376.000
Driftsresultat 122.000 76.000 108.000 46.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -118.000 -135.000 -132.000 -132.000 -149.000
Finans -118.000 -135.000 -132.000 -132.000 -149.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 -46.000 -23.000 -70.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.000 121.000 108.000 108.000 92.000
Fast eiendom 2.225.000 2.339.000 2.453.000 2.567.000 2.681.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.225.000 2.339.000 2.453.000 2.567.000 2.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.345.000 2.460.000 2.561.000 2.675.000 2.773.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 20.000 46.000 42.000 12.000
Andre fordringer 14.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 27.000 52.000 43.000 71.000
Sum omløpsmidler 80.000 47.000 98.000 85.000 83.000
Sum eiendeler 2.425.000 2.507.000 2.659.000 2.760.000 2.856.000
Sum opptjent egenkapital -409.000 -413.000 -367.000 -343.000 -274.000
Sum egenkapital -379.000 -383.000 -337.000 -313.000 -244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.215.000 2.293.000 2.398.000 2.485.000 2.540.000
Leverandørgjeld 12.000 13.000 18.000 24.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -2.000 11.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 577.000 584.000 582.000 553.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 589.000 597.000 598.000 588.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 2.425.000 2.507.000 2.659.000 2.760.000 2.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -509.000 -550.000 -500.000 -503.000 -476.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Soliditet -15.6 -15.3 -12.7 -11.3 -8.5
Resultatgrad 23.0 15.7 21.8 11.9 -6.8
Rentedekningsgrad 1.0 0.6 0.8 0.3 -0.2
Gjeldsgrad -7.4 -7.5 -8.9 -9.8 -12.7
Total kapitalrentabilitet 5.0 3 4.1 1.7 -0.8
Signatur
18.01.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex