Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aø Eiendom As
Juridisk navn:  Aø Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37003510
Postboks 1502 Stoa Myreneveien 32 Fax: 37003520
4856 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 992241683
Aksjekapital: 104.143 NOK
Etableringsdato: 1/10/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.87%
Resultat  
  
22.03%
Egenkapital  
  
75.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 425.000 394.000 384.000 260.000 244.000
Resultat: 72.000 59.000 27.000 -40.000 -112.000
Egenkapital: 130.000 74.000 27.000 6.000 51.000
Regnskap for  Aø Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 425.000 394.000 384.000 260.000 244.000
Driftskostnader -222.000 -190.000 -196.000 -159.000 -221.000
Driftsresultat 203.000 204.000 188.000 101.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -130.000 -144.000 -160.000 -141.000 -135.000
Finans -130.000 -144.000 -160.000 -141.000 -135.000
Resultat før skatt 72.000 59.000 27.000 -40.000 -112.000
Skattekostnad -16.000 -13.000 -6.000 -5.000 12.000
Årsresultat 56.000 46.000 21.000 -45.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.250.000 2.480.000 2.611.000 2.203.000 2.294.000
Sum omløpsmidler 23.000 28.000 8.000 635.000 268.000
Sum eiendeler 2.273.000 2.508.000 2.619.000 2.838.000 2.562.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 -315.000 -362.000 -383.000 -338.000
Sum egenkapital 130.000 74.000 27.000 6.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 2.125.000 2.385.000 2.572.000 2.816.000 2.465.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 49.000 19.000 17.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 2.273.000 2.508.000 2.618.000 2.839.000 2.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 425.000 394.000 384.000 0 0
Andre inntekter 0 260.000 244.000
Driftsinntekter 425.000 394.000 384.000 260.000 244.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -105.000 -111.000 -74.000 -55.000
Driftskostnader -222.000 -190.000 -196.000 -159.000 -221.000
Driftsresultat 203.000 204.000 188.000 101.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -130.000 -144.000 -160.000 -141.000 -135.000
Finans -130.000 -144.000 -160.000 -141.000 -135.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 56.000 46.000 21.000 -45.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 288.000 303.000 317.000 323.000 328.000
Fast eiendom 1.649.000 1.726.000 1.800.000 1.881.000 1.966.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.649.000 1.726.000 1.800.000 1.881.000 1.966.000
Sum finansielle anleggsmidler 314.000 450.000 494.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.250.000 2.480.000 2.611.000 2.203.000 2.294.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0 0
Andre fordringer 21.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 6.000 8.000 42.000 20.000
Sum omløpsmidler 23.000 28.000 8.000 635.000 268.000
Sum eiendeler 2.273.000 2.508.000 2.619.000 2.838.000 2.562.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 -315.000 -362.000 -383.000 -338.000
Sum egenkapital 130.000 74.000 27.000 6.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 35.000
Sum langsiktig gjeld 2.125.000 2.385.000 2.572.000 2.816.000 2.465.000
Leverandørgjeld 29.000 3.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 20.000 13.000 14.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 49.000 19.000 17.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 2.273.000 2.508.000 2.618.000 2.839.000 2.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 -21.000 -11.000 618.000 222.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.6 0.4 37.4 5.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.4 37.4 5.8
Soliditet 5.7 3.0 1 0.2 2
Resultatgrad 47.8 51.8 4 38.8 9.4
Rentedekningsgrad 1.6 1.4 1.2 0.7 0.2
Gjeldsgrad 16.5 32.9 9 472.2 49.2
Total kapitalrentabilitet 8.9 8.1 7.2 3.6 0.9
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex