Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A24a Group AS
Juridisk navn:  A24a Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33612310
Hvittingfossveien 215 Hvittingfossveien 215 Fax: 33612311
3089 Holmestrand 3089 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 968390821
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nøkkelbrikker as
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.67%
Resultat  
  
30.77%
Egenkapital  
  
2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 112.000 107.000 203.000 56.000 60.000
Resultat: 17.000 13.000 12.000 -41.000 -39.000
Egenkapital: 633.000 620.000 609.000 600.000 372.000
Regnskap for  A24a Group AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 112.000 107.000 203.000 56.000 60.000
Driftskostnader -94.000 -94.000 -191.000 -97.000 -100.000
Driftsresultat 17.000 13.000 12.000 -41.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 13.000 12.000 -41.000 -39.000
Skattekostnad -4.000 -3.000 -3.000 -28.000 0
Årsresultat 14.000 10.000 9.000 -69.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 0 297.000 300.000
Sum omløpsmidler 664.000 149.000 663.000 342.000 83.000
Sum eiendeler 664.000 649.000 663.000 639.000 383.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 20.000 9.000 0 -228.000
Sum egenkapital 633.000 620.000 609.000 600.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 29.000 54.000 38.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 649.000 663.000 638.000 383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.000 107.000 203.000 56.000 60.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 112.000 107.000 203.000 56.000 60.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -94.000 -191.000 -97.000 -100.000
Driftskostnader -94.000 -94.000 -191.000 -97.000 -100.000
Driftsresultat 17.000 13.000 12.000 -41.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 297.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 10.000 9.000 -69.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 0 297.000 300.000
Sum anleggsmidler 500.000 0 297.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 254.000 0 75.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 664.000 149.000 409.000 342.000 8.000
Sum omløpsmidler 664.000 149.000 663.000 342.000 83.000
Sum eiendeler 664.000 649.000 663.000 639.000 383.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 20.000 9.000 0 -228.000
Sum egenkapital 633.000 620.000 609.000 600.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 3.000 3.000 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 26.000 49.000 10.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 29.000 54.000 38.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 649.000 663.000 638.000 383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 633.000 120.000 609.000 304.000 72.000
Likviditetsgrad 1 21.4 5.1 12.3 9 7.5
Likviditetsgrad 2 21.4 5.1 12.3 9 7.5
Soliditet 95.3 95.5 91.9 9 97.1
Resultatgrad 15.2 12.1 5.9 -73.2 -66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 2.6 2.0 1.8 -6.4 -10.4
Signatur
25.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex