Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
AS Rep-Rek
Juridisk navn:  AS Rep-Rek
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22088510
Postboks 65 Alnabru Persveien 36 Fax: 22088511
0614 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915370624
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/23/1946
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.75%
Resultat  
  
21.97%
Egenkapital  
  
-99.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.574.000 7.631.000 8.833.000 10.073.000 10.241.000
Resultat: -245.000 -314.000 -539.000 310.000 628.000
Egenkapital: 2.000 247.000 483.000 1.021.000 1.094.000
Regnskap for  AS Rep-Rek
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.574.000 7.631.000 8.833.000 10.073.000 10.241.000
Driftskostnader -7.727.000 -7.885.000 -9.292.000 -9.688.000 -9.496.000
Driftsresultat -152.000 -254.000 -459.000 385.000 745.000
Finansinntekter 1.000 3.000 17.000 16.000 15.000
Finanskostnader -94.000 -63.000 -97.000 -91.000 -132.000
Finans -93.000 -60.000 -80.000 -75.000 -117.000
Resultat før skatt -245.000 -314.000 -539.000 310.000 628.000
Skattekostnad 79.000 0 -82.000 -161.000
Årsresultat -245.000 -235.000 -539.000 227.000 466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 31.000 123.000 347.000 509.000
Sum omløpsmidler 1.805.000 1.997.000 2.482.000 2.992.000 2.928.000
Sum eiendeler 1.911.000 2.028.000 2.605.000 3.339.000 3.437.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 147.000 383.000 921.000 994.000
Sum egenkapital 2.000 247.000 483.000 1.021.000 1.094.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 423.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 1.909.000 1.780.000 1.900.000 1.894.000 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 1.911.000 2.027.000 2.605.000 3.338.000 3.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.292.000 7.332.000 8.628.000 9.900.000 9.885.000
Andre inntekter 282.000 299.000 205.000 172.000 356.000
Driftsinntekter 7.574.000 7.631.000 8.833.000 10.073.000 10.241.000
Varekostnad -1.938.000 -1.933.000 -2.204.000 -2.443.000 -2.511.000
Lønninger -2.985.000 -2.911.000 -3.914.000 -4.119.000 -3.803.000
Avskrivning -25.000 -92.000 -224.000 -221.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.779.000 -2.949.000 -2.950.000 -2.905.000 -2.908.000
Driftskostnader -7.727.000 -7.885.000 -9.292.000 -9.688.000 -9.496.000
Driftsresultat -152.000 -254.000 -459.000 385.000 745.000
Finansinntekter 1.000 3.000 17.000 16.000 15.000
Finanskostnader -94.000 -63.000 -97.000 -91.000 -132.000
Finans -93.000 -60.000 -80.000 -75.000 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0
Årsresultat -245.000 -235.000 -539.000 227.000 466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 62.000 248.000 434.000
Driftsløsøre 103.000 28.000 58.000 96.000 73.000
Sum varige driftsmidler 103.000 28.000 120.000 344.000 506.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 106.000 31.000 123.000 347.000 509.000
Varebeholdning 203.000 199.000 214.000 176.000 206.000
Kundefordringer 532.000 595.000 779.000 1.182.000 1.168.000
Andre fordringer 412.000 557.000 793.000 951.000 995.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 658.000 646.000 696.000 682.000 560.000
Sum omløpsmidler 1.805.000 1.997.000 2.482.000 2.992.000 2.928.000
Sum eiendeler 1.911.000 2.028.000 2.605.000 3.339.000 3.437.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 147.000 383.000 921.000 994.000
Sum egenkapital 2.000 247.000 483.000 1.021.000 1.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 100.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 122.000 556.000 307.000 399.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 423.000 611.000
Leverandørgjeld 818.000 655.000 586.000 396.000 371.000
Betalbar skatt 0 82.000 161.000
Skyldig offentlige avgifter 648.000 650.000 387.000 439.000 448.000
Utbytte 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 442.000 354.000 370.000 370.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 1.909.000 1.780.000 1.900.000 1.894.000 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 1.911.000 2.027.000 2.605.000 3.338.000 3.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 217.000 582.000 1.098.000 1.196.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.3 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6
Soliditet 0.1 12.2 18.5 30.6 31.8
Resultatgrad -2.0 -3.3 -5.2 3.8 7.3
Rentedekningsgrad -1.6 -4.0 -4.7 4.2 5.6
Gjeldsgrad 954.5 7.2 4.4 2.3 2.1
Total kapitalrentabilitet -7.9 -12.4 1 22.1
Signatur
29.10.2007
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex