Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
AS Skog
Juridisk navn:  AS Skog
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51568975
Pedersgata 32C Pedersgata 32C Fax: 51568941
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920405738
Aksjekapital: 112.500 NOK
Etableringsdato: 7/1/1919 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 12I Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.93%
Resultat  
  
-23.12%
Egenkapital  
  
2.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 454.000 413.000 773.000 2.252.000 1.647.000
Resultat: 143.000 186.000 161.000 1.951.000 1.371.000
Egenkapital: 4.663.000 4.554.000 4.409.000 4.285.000 2.344.000
Regnskap for  AS Skog
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 454.000 413.000 773.000 2.252.000 1.647.000
Driftskostnader -388.000 -329.000 -693.000 -391.000 -309.000
Driftsresultat 65.000 84.000 81.000 1.861.000 1.338.000
Finansinntekter 78.000 103.000 80.000 90.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 78.000 103.000 80.000 90.000 34.000
Resultat før skatt 143.000 186.000 161.000 1.951.000 1.371.000
Skattekostnad -34.000 -41.000 -37.000 -10.000 -297.000
Årsresultat 109.000 145.000 123.000 1.941.000 1.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.344.000
Sum omløpsmidler 4.728.000 3.430.000 3.392.000 3.333.000 1.465.000
Sum eiendeler 6.074.000 4.776.000 4.738.000 4.679.000 2.809.000
Sum opptjent egenkapital 4.551.000 4.441.000 4.296.000 4.173.000 2.231.000
Sum egenkapital 4.663.000 4.554.000 4.409.000 4.285.000 2.344.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 114.000 142.000 177.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 1.320.000 108.000 188.000 216.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 6.075.000 4.776.000 4.739.000 4.679.000 2.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 26.000 410.000 25.000 1.283.000
Andre inntekter 394.000 387.000 364.000 2.227.000 364.000
Driftsinntekter 454.000 413.000 773.000 2.252.000 1.647.000
Varekostnad -80.000 -22.000 0 0 0
Lønninger -178.000 -164.000 -163.000 -147.000 -134.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -143.000 -530.000 -244.000 -175.000
Driftskostnader -388.000 -329.000 -693.000 -391.000 -309.000
Driftsresultat 65.000 84.000 81.000 1.861.000 1.338.000
Finansinntekter 78.000 103.000 80.000 90.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 78.000 103.000 80.000 90.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 109.000 145.000 123.000 1.941.000 1.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.172.000 1.172.000 1.172.000 1.172.000 1.170.000
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.344.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 58.000 1.000 0
Andre fordringer 9.000 9.000 6.000 11.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.707.000 3.421.000 3.328.000 3.321.000 1.444.000
Sum omløpsmidler 4.728.000 3.430.000 3.392.000 3.333.000 1.465.000
Sum eiendeler 6.074.000 4.776.000 4.738.000 4.679.000 2.809.000
Sum opptjent egenkapital 4.551.000 4.441.000 4.296.000 4.173.000 2.231.000
Sum egenkapital 4.663.000 4.554.000 4.409.000 4.285.000 2.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 91.000 114.000 142.000 177.000 232.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 114.000 142.000 177.000 232.000
Leverandørgjeld 5.000 19.000 38.000 0 33.000
Betalbar skatt 56.000 70.000 73.000 64.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 259.000 2.000 63.000 11.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000.000 18.000 14.000 141.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.320.000 108.000 188.000 216.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 6.075.000 4.776.000 4.739.000 4.679.000 2.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.408.000 3.322.000 3.204.000 3.117.000 1.231.000
Likviditetsgrad 1 3.6 31.8 1 15.4 6.3
Likviditetsgrad 2 3.6 31.8 1 15.4 6.3
Soliditet 76.8 95.4 9 91.6 83.4
Resultatgrad 14.3 20.3 10.5 82.6 81.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.4 3.9 3.4 41.7 48.8
Signatur
07.02.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP, SAMT AV STYRETS NESTLEDER
OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex