Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A Lorentzen As
Juridisk navn:  A Lorentzen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23116500
c/o Per Steinar Lorentzen Rådhusvegen 9A H0404 Rosenlundvegen 2 Fax: 23116501
2066 Jessheim 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 990918708
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: start up 50 as
Utvikling:
Omsetning  
  
44.57%
Resultat  
  
153.35%
Egenkapital  
  
60.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 253.000 175.000 212.000 379.000 292.000
Resultat: 271.000 -508.000 29.000 -5.000 34.000
Egenkapital: -174.000 -444.000 63.000 75.000 81.000
Regnskap for  A Lorentzen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 253.000 175.000 212.000 379.000 292.000
Driftskostnader -331.000 -855.000 -215.000 -385.000 -339.000
Driftsresultat -78.000 -680.000 -3.000 -5.000 -47.000
Finansinntekter 351.000 178.000 34.000 0 84.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -2.000 0 -2.000
Finans 349.000 172.000 32.000 0 82.000
Resultat før skatt 271.000 -508.000 29.000 -5.000 34.000
Skattekostnad -40.000 -1.000 7.000
Årsresultat 271.000 -508.000 -12.000 -6.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 45.000 85.000 71.000
Sum omløpsmidler 121.000 108.000 558.000 316.000 128.000
Sum eiendeler 196.000 183.000 603.000 401.000 199.000
Sum opptjent egenkapital -274.000 -544.000 -37.000 -25.000 -19.000
Sum egenkapital -174.000 -444.000 63.000 75.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 369.000 627.000 539.000 326.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 183.000 602.000 401.000 199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 220.000 175.000 212.000 379.000 292.000
Andre inntekter 33.000 0 0 0
Driftsinntekter 253.000 175.000 212.000 379.000 292.000
Varekostnad -189.000 -241.000 -214.000 -317.000 -203.000
Lønninger -621.000 0 -57.000 -44.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 7.000 -1.000 -11.000 -92.000
Driftskostnader -331.000 -855.000 -215.000 -385.000 -339.000
Driftsresultat -78.000 -680.000 -3.000 -5.000 -47.000
Finansinntekter 351.000 178.000 34.000 0 84.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -2.000 0 -2.000
Finans 349.000 172.000 32.000 0 82.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 271.000 -508.000 -12.000 -6.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 40.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 45.000 45.000 30.000
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 45.000 85.000 71.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 33.000 8.000 0 0 0
Andre fordringer 67.000 26.000 431.000 219.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.000 52.000 25.000 38.000 3.000
Sum omløpsmidler 121.000 108.000 558.000 316.000 128.000
Sum eiendeler 196.000 183.000 603.000 401.000 199.000
Sum opptjent egenkapital -274.000 -544.000 -37.000 -25.000 -19.000
Sum egenkapital -174.000 -444.000 63.000 75.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 281.000 0 210.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 369.000 346.000 53.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 486.000 114.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 627.000 539.000 326.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 183.000 602.000 401.000 199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -248.000 -519.000 19.000 -10.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 1 1 1.1
Soliditet -89.2 -242.6 10.5 18.7 40.7
Resultatgrad -30.8 -388.6 -1.4 -1.3 -16.1
Rentedekningsgrad -39.0 -113.3 -1.5 -23.5
Gjeldsgrad -2.1 -1.4 8.6 4.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 140.0 -274.3 5.1 -1.2 18.6
Signatur
22.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
29.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex