A Tuvsjøen As
Juridisk navn:  A Tuvsjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95707486
Holeveien 1381 Sundvollen Fax:
3531 Krokkleiva 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 944574379
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.17%
Resultat  
  
-0.69%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.179.000 13.178.000 12.662.000 10.247.000 10.107.000
Resultat: 2.445.000 2.462.000 2.960.000 1.566.000 1.533.000
Egenkapital: 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Regnskap for  A Tuvsjøen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.179.000 13.178.000 12.662.000 10.247.000 10.107.000
Driftskostnader -8.694.000 -10.691.000 -9.666.000 -8.663.000 -8.555.000
Driftsresultat 2.486.000 2.487.000 2.996.000 1.583.000 1.552.000
Finansinntekter 12.000 26.000 12.000 12.000 9.000
Finanskostnader -53.000 -51.000 -48.000 -29.000 -28.000
Finans -41.000 -25.000 -36.000 -17.000 -19.000
Resultat før skatt 2.445.000 2.462.000 2.960.000 1.566.000 1.533.000
Skattekostnad -538.000 -542.000 -681.000 -378.000 -385.000
Årsresultat 1.907.000 1.920.000 2.279.000 1.188.000 1.148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.766.000 1.241.000 892.000 551.000 426.000
Sum omløpsmidler 6.068.000 6.633.000 6.525.000 5.312.000 5.592.000
Sum eiendeler 7.834.000 7.874.000 7.417.000 5.863.000 6.018.000
Sum opptjent egenkapital 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Sum egenkapital 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum langsiktig gjeld 1.597.000 1.144.000 719.000 403.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 3.736.000 4.230.000 4.197.000 2.960.000 3.253.000
Sum gjeld og egenkapital 7.833.000 7.874.000 7.416.000 5.863.000 6.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.175.000 13.139.000 12.503.000 10.247.000 10.107.000
Andre inntekter 4.000 40.000 160.000 0 0
Driftsinntekter 11.179.000 13.178.000 12.662.000 10.247.000 10.107.000
Varekostnad -3.093.000 -4.803.000 -3.618.000 -2.911.000 -3.131.000
Lønninger -3.656.000 -3.934.000 -4.153.000 -3.911.000 -3.524.000
Avskrivning -326.000 -296.000 -305.000 -202.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.619.000 -1.658.000 -1.590.000 -1.639.000 -1.668.000
Driftskostnader -8.694.000 -10.691.000 -9.666.000 -8.663.000 -8.555.000
Driftsresultat 2.486.000 2.487.000 2.996.000 1.583.000 1.552.000
Finansinntekter 12.000 26.000 12.000 12.000 9.000
Finanskostnader -53.000 -51.000 -48.000 -29.000 -28.000
Finans -41.000 -25.000 -36.000 -17.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.907.000 -1.920.000 -2.279.000 -1.188.000 -1.148.000
Årsresultat 1.907.000 1.920.000 2.279.000 1.188.000 1.148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 41.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 910.000 91.000 122.000 46.000 9.000
Driftsløsøre 855.000 1.150.000 757.000 464.000 376.000
Sum varige driftsmidler 1.766.000 1.241.000 879.000 510.000 385.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.766.000 1.241.000 892.000 551.000 426.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.063.000 1.899.000 1.587.000 1.516.000 2.875.000
Andre fordringer 194.000 193.000 237.000 34.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.811.000 4.542.000 4.701.000 3.762.000 2.668.000
Sum omløpsmidler 6.068.000 6.633.000 6.525.000 5.312.000 5.592.000
Sum eiendeler 7.834.000 7.874.000 7.417.000 5.863.000 6.018.000
Sum opptjent egenkapital 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Sum egenkapital 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.597.000 1.144.000 719.000 403.000 265.000
Leverandørgjeld 332.000 500.000 256.000 148.000 648.000
Betalbar skatt 492.000 526.000 654.000 377.000 406.000
Skyldig offentlige avgifter 417.000 629.000 665.000 913.000 757.000
Utbytte -1.907.000 -1.920.000 -2.279.000 -1.188.000 -1.148.000
Annen kortsiktig gjeld 589.000 655.000 343.000 334.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 3.736.000 4.230.000 4.197.000 2.960.000 3.253.000
Sum gjeld og egenkapital 7.833.000 7.874.000 7.416.000 5.863.000 6.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.332.000 2.403.000 2.328.000 2.352.000 2.339.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7
Soliditet 31.9 31.8 33.7 42.6 41.5
Resultatgrad 22.2 18.9 23.7 15.4 15.4
Rentedekningsgrad 46.9 48.8 62.4 54.6 55.4
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 31.9 31.9 40.6 27.2 25.9
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex