Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aamlid Invest Bygg As
Juridisk navn:  Aamlid Invest Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollenesveien 23 Tollenesveien 23 Fax:
4760 Birkeland 4760 Birkeland
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 912829030
Aksjekapital: 136.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
-144.44%
Egenkapital  
  
2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.000 36.000 38.000 30.000 38.000
Resultat: -66.000 -27.000 -81.000 -49.000 -56.000
Egenkapital: 647.000 633.000 654.000 658.000 662.000
Regnskap for  Aamlid Invest Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.000 36.000 38.000 30.000 38.000
Driftskostnader -103.000 -63.000 -119.000 -79.000 -93.000
Driftsresultat -66.000 -27.000 -81.000 -49.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -66.000 -27.000 -81.000 -49.000 -56.000
Skattekostnad 15.000 6.000 18.000 11.000 13.000
Årsresultat -52.000 -21.000 -63.000 -38.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 544.000 564.000 575.000 592.000 609.000
Sum omløpsmidler 139.000 109.000 197.000 376.000 119.000
Sum eiendeler 683.000 673.000 772.000 968.000 728.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 322.000 343.000 406.000 444.000
Sum egenkapital 647.000 633.000 654.000 658.000 662.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 40.000 118.000 309.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 673.000 772.000 967.000 727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 37.000 36.000 38.000 30.000 38.000
Driftsinntekter 37.000 36.000 38.000 30.000 38.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -46.000 -102.000 -62.000 -76.000
Driftskostnader -103.000 -63.000 -119.000 -79.000 -93.000
Driftsresultat -66.000 -27.000 -81.000 -49.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 -21.000 -63.000 -38.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 18.000 12.000 12.000 12.000
Fast eiendom 529.000 546.000 563.000 580.000 597.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 529.000 546.000 563.000 580.000 597.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 544.000 564.000 575.000 592.000 609.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 15.000 4.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 51.000 51.000 303.000 29.000
Sum omløpsmidler 139.000 109.000 197.000 376.000 119.000
Sum eiendeler 683.000 673.000 772.000 968.000 728.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 322.000 343.000 406.000 444.000
Sum egenkapital 647.000 633.000 654.000 658.000 662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.000 0 0 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 0 118.000 18.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 292.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 40.000 118.000 309.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 673.000 772.000 967.000 727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 69.000 79.000 67.000 54.000
Likviditetsgrad 1 4.0 2.7 1.7 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 4.0 2.7 1.7 1.2 1.8
Soliditet 94.9 94.1 84.7 6 91.1
Resultatgrad -178.4 -213.2 -163.3 -147.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.7 -10.5 -5.1 -7.7
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex